Hoe ervaren inwoners windturbines in hun buurt? – belevingsonderzoek windmolens

Met de Provincie namen we een bevraging af bij omwonenden van windmolens. Er is nog werk aan de winkel, maar stilaan maakt de sombere bril die mensen al te vaak opzetten plaats voor een optimistische kijk naar een toekomst met windenergie. Technologische vooruitgang zorgt voor steeds minder overlast en zo kunnen negatieve percepties gaandeweg omgebogen worden tot een positief gevoel!

De selectieve strijd van Boerenhart Vlaanderen

Bosplantacties zijn voor Boerenhart Vlaanderen de trigger om bij nacht en ontij overal houten kruisen te planten. Reden voor de actie: onvrede over het Vlaams beleid rond stikstof, mestactieplan en landbouwgrond. Kop van jut is de natuur (en haar bevoegde politici). De actiegroep vergist zich van vijand. Ik zocht wat cijfers bij elkaar en die spreken voor zich!

Fietsatlas: kwaliteitsinventaris van de fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk 

Afgelopen jaren hebben we hard ingezet op meer en veilige fietsinfrastructuur voor alle West-Vlamingen. Tijdens deze legislatuur zijn de investeringen in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) meer dan verdubbeld. Goed voor 50 miljoen euro aan investeringen, 81 te realiseren fietsprojecten en 143 kilometer aan bijkomende veilige fietsverbindingen in onze provincie.

Loading