West-Vlaanderen is de provincie met de minste natuur in Vlaanderen. Meer dan de helft van de West-Vlamingen heeft geen toegang tot natuur op wandelafstand van hun woning. Slechts 6,9% van het grondgebied is ingericht als natuur en bos. Of dit problematisch is? Zeker en vast!  

Te weinig natuur heeft grote negatieve gevolgen voor de gezondheid van de mens. Allesereerst heeft het gebrek aan natuur een direct effect op de fysieke gezondheid. Het ontbreken van groene ruimtes zorgt ervoor dat mensen minder bewegen. Te weinig beweging kan op zijn beurt bijdragen aan een toename van gezondheidsproblemen zoals obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes.  

Daarnaast heeft te weinig natuur ook een negatief effect op de mentale gezondheid. Het gebrek aan toegang tot natuur leidt tot meer stress. Cijfers tonen aan dat het aantal Vlamingen met stress, slaapproblemen of negatieve gedachten jaar na jaar stijgt.  

Tijd om daar verandering in te brengen? Zeer zeker!  

(lees verder onder de afbeelding – grafiek percentage groen per inwoners (Groennormen 2019))

Meer natuur zorgt voor minder zieken  

Gezondheid is ons allerhoogste goed. Als ‘volksgezondheid’ ons doel is, dan zullen we veel sterker moeten inzetten op preventie. In preventie staat het principe van ‘health in all policies’ voorop. Dat betekent dat leefmilieubeleid, dus inzetten op meer natuur, ook gezondheidsbeleid is. Toegang tot natuur is echt van onschatbare waarde voor onze gezondheid. 

Uit een studie van Sweco blijkt dat elke extra hectare natuur voor maar liefst acht (!) zorgbehoevende patiënten minder zorgt. Waar veel bomen staan, gaan ook minder geneesmiddelen over de toonbank. Meer natuur zorgt dus voor minder zieken.  

Natuur in de omgeving zet aan tot meer beweging. Meer beweging heeft positieve effecten op onze gezondheid. Het zorgt voor een verlaging van het stressniveau, een afname van de kans op diabetes en hart- en vaatziekten, maar ook minder kans op obesitas.  

Meer tijd doorbrengen in de natuur vermindert symptomen van depressie en angst. Zeker in een tijd waarin mentale gezondheidsproblemen een groeiend probleem zijn, zijn natuurlijke omgevingen essentieel om een goede geestelijke gezondheid te ondersteunen. Mensen komen er tot rust. In een samenleving waar er steeds meer verwacht wordt van ons, is de rust voor veel mensen zeer welkom. 

Kortom, meer natuur zorgt voor minder stress, een betere fysieke gezondheid en positieve effecten op de mentale gezondheid van mensen. Het belang van natuur voor de algemene gezondheid van de mensen is dus onmiskenbaar. Als we investeren in meer natuur, dan gaan we er allemaal samen op vooruit.  

Investeren in natuur brengt meer op dan het kost  

Soms maken mensen al eens de opmerking dat investeren in natuur ons enkel geld kost. Het creëren en onderhouden van groene ruimtes, het beschermen van natuurlijke habitats en het implementeren van milieuvriendelijke maatregelen vereisen inderdaad financiële middelen.  

Hoewel er kosten verbonden zijn aan dergelijke investeringen, is het belangrijk om de bredere context te begrijpen. Nu investeren in natuur kan op lange termijn aanzienlijke opbrengsten opleveren. Allesereerst op vlak van klimaat en biodiversiteit, maar daarnaast zeker ook op vlak van gezondheidszorg. Toegang tot natuurlijke omgevingen bevordert de gezondheid van mensen, wat resulteert in lagere medische kosten. Het is moeilijk om specifieke cijfers te plakken op de opbrengsten van natuurinvesteringen op de Belgische gezondheidszorg. Al tonen internationale studies aan dat de voordelen op het gebied van gezondheidszorg en welzijn significant kunnen zijn.  

Het is daarnaast toch ook belangrijk om op te merken dat de impact van investeringen in natuur op de gezondheidszorg niet alleen in financiële termijn moet worden gemeten, maar ook in termen van kwaliteit van het leven en maatschappelijk welzijn. Zeker in een maatschappij waar steeds meer van ons verwacht wordt.  

Als je het mij vraagt, dan is het hoogtijd om te investeren meer natuur. Voor uw welzijn. Voor uw gezondheid. Voor u. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, de biodiversiteit en de instandhouding van soorten, planten en dieren, maar ook voor de gezondheid van de mens zelf.