Het faunaplan voor akkervogels is goedgekeurd in de provincieraad. Het plan is gekoppeld aan beheersmaatregelen, ondersteund door natuur en landbouw. Een mooi voorbeeld van hoe dialoog kan leiden tot concrete samenwerking.