Levenslang leren is een basisrecht voor iedereen. Een goed opleidingsaanbod speelt in op de professionele en persoonlijke leerbehoefte van een bevolking. In een ruraal gebied als de Westhoek is dat niet zo evident. Het DNA van de Westhoek vraagt om een aanpak op maat. Daarom dienen we een motie in bij het Vlaams Parlement.