Categorie: Landschap

Opgepast voor de kleinste, inheemse watersalamander: de vinpootsalamander

Vijf buitengewone dierensoorten krijgen in West-Vlaanderen extra bescherming, waaronder de geelgors, de kamsalamander, de eikelmuis en de boomkikker. Ook de vinpootsalamander heeft een op maat gemaakt soortbeschermingsactieplan van de Provincie West-Vlaanderen gekregen. Na onderzoek werd bepaald dat ze als prioritaire symboolsoort in de streek een…

Hoe ervaren inwoners windturbines in hun buurt? – belevingsonderzoek windmolens

Met de Provincie namen we een bevraging af bij omwonenden van windmolens. Er is nog werk aan de winkel, maar stilaan maakt de sombere bril die mensen al te vaak opzetten plaats voor een optimistische kijk naar een toekomst met windenergie. Technologische vooruitgang zorgt voor steeds minder overlast en zo kunnen negatieve percepties gaandeweg omgebogen worden tot een positief gevoel!