Mobiliteit, landschap, natuur, klimaat,… allemaal belangrijke thema’s die onder mijn bevoegdheden vallen. Met de aanpassing van het meerjarenplan neem ik dan ook graag de realisaties van het afgelopen jaar onder de loep! Afgelopen dinsdag, op 28 november, vonden de budgetbesprekingen plaats. Ik richt dan ook graag mijn blik op de toekomstplannen. Voor mij staan volgende krachtlijnen meer dan centraal: investeren in provinciale domeinen, Provincie als fietsbestuur, extra inspanningen voor natuur en landschap, een ambitieus klimaatbeleid  en een digitaal matuur bestuur.

(lees verder onder de afbeelding – totaal oppervlakte Provinciedomeinen)

Mobiliteit 

Veilig en comfortabel fietsen is een basisrecht, voor elke en alle West-Vlamingen. Daarom gaan we het fietsbudget in 2024 verder verhogen met 4 miljoen euro om bijkomende fietsverbindingen te realiseren. Hierdoor stijgt het totale investeringsbudget voor het fietsbeleid tijdens deze legislatuur naar 50,1 miljoen euro en worden er 81 te realiseren fietsprojecten vooropgesteld. Het afgelopen jaar 2023 zijn er 19 fietsprojecten gegund. In 2024 stijgt dit verder naar 26 fietsprojecten op de planning om gegund te worden, goed voor in totaal bijna 39 km nieuwe fietspaden.  

Gepland voor gunning in 2024 

 Project mtr 
Harelbeke, Beneluxlaan  1000 
Ruiselede, Torenweg, fase 1 1500 
Kortrijk, N328 (G) fase 2 – Zuidstraat Guido Gezellestraat 500 
Kortrijk, N328 (G) fase 3 – Molenstraat  350 
Kortrijk, Bellegemsestraat 1650 
Vleteren, Krombekestraat (A) 1000 
Lichtervelde, Leisafort 200  
Poperinge, Westouterseweg 5200 
Hooglede, Honzebroekstraat aansluiting fietstunnel (AWV) 200 
10 Beernem, Akkerstraat (A) 5000 
11 Harelbeke, Zandbergstraat(FF)/Harlemboislaan (stuk KH) 1150 
12 Roeselare, Diksmuidsesteenweg (A) 1100 
13 Ardooie, Beverenstraat (G) 1200 
14 Oostkamp, verlenging Fabiolalaan fase 2 300 
15 Langemark-Poelkapelle, Langemarkstr. fase 1 750 
16 Brugge, F31 fietsbrug Kolvestraat (KH)  300 
17 Zwevegem, Guldenspoorpad, F45, vak N8-Langestraat (KH) 1000 
18 Zonnebeke, F37 Stroroute, kruispunten en verharding (KH)  5000 
19 Zwevegem, Guldenspoorpad, F45, vak Kraaibosstraat-Stationstraat (KH)  1000 
20 Ieper, F372, Vrijbosroute fase 3 (KH)  2000 
21 Kortrijk, F361 fase 1, vak Astridpark-Molenstraat (G) (KH)  450 
22 Kortrijk, F361, vak Molenstraat-Bozestraat (G) (KH)  350 
23 Vrijbosroute F351 structureel onderheid – fase 4 (KH)  5000 
24 Damse Vaart, F310, Siphon-Damme, fase 2 (KH)  1800 
25 Roeselare, F361, Guido Gezellelaan (KH)  500 
26 Kortrijk, F7, overgang sluis 9 (KH)  300 
38800 meter in totaal         

Milieu, natuur & landschap  

Provinciaal bijenplan 

Het belang van bijen en insecten voor onze leefomgeving staat buiten kijf. Insecten en bijen staan via bestuiving in voor maar liefst 35% van ons voedselpakket. Studies uitgevoerd in Duitse natuurgebieden tonen aan dat in minder dan 30 jaar tijd het aantal insecten met 75% is afgenomen. Dit zijn verontrustende cijfers, die vermoedelijk buiten natuurgebieden nog veel hoger liggen. De grootschalige en snelle achteruitgang van het aantal insecten is als zorgwekkend te bestempelen, want dit heeft niet enkel een impact op de landbouw en de bestuiving van wilde planten, maar het zal ook gevolgen hebben op alle biodiversiteit die ervan afhankelijk is.  

Met het Provinciaal Bijenplan bouwen we verder op bestaande initiatieven zoals “Laat het zoemen met bloemen”, Kruisbestuivers, BEESPOKE, de West-Vlaamse plantendag,… Gemeenten kunnen intekenen als Kruisbestuiversgemeenten en worden voorzien van een begeleiding op maat via de Regionale Landschappen. Samen worden concrete acties opgezet ter bevordering van deze bestuivers, en dit over verschillende werkjaren heen. Hiermee hopen we de bijen en insecten in West-Vlaanderen alvast de wind onder de vleugels te geven.  

Landschapspark Zwinstreek  

‘Landschapspark Zwinstreek’: die titel is een erkenning van de unieke kwaliteiten van het Zwingebied. De Zwinstreek onderscheidt zich van de andere parken door haar bijzondere ligging aan de kust. Heel wat landschappelijke structuren in het gebied verwijzen naar een rijke geschiedenis in relatie tot de zee. De historische Zwinbedding bood in de late middeleeuwen niet alleen toegang tot de zee, maar betekenden ook een deuropening tot handelsrelaties in heel Europa. De Zwingeulen structureren nog steeds het landschap dat door inpoldering gewonnen werd op zee. In tijden van klimaatverandering kan een dergelijk landschap met een zeer maakbaar watersysteem een troef zijn voor de toekomst.

(lees verder onder de afbeelding – overzicht landschapsparken in Vlaanderen)

Uiteraard brengt de erkenning ook een structurele financiële stroom naar de streek, om verschillende projecten en initiatieven vorm te geven, dit ter uitvoering van het masterplan. Het gaat hierbij om projecten die de zoetwaterbevoorrading voor mens, landbouw en natuur verzekeren, de erfgoedsites zoals de Staats-Spaanse linies meer zichtbaar maken, de innovatieve en streekeigen landbouw ondersteunen en de ontwikkeling van een netwerk van vier grote onthaalpoorten voor het landschapspark.

Er zal ook werk gemaakt worden van een samenwerkingsverband, het zogenaamde Parkbureau. In het geval van de Zwinstreek zal dat een grensoverschrijdende samenwerkingsstructuur, met een algemene vergadering en een bestuursorgaan, worden. Naast de gemeenten en de provincies, de huidige gebiedscoalities en de initiatiefnemers, zullen ook andere overheden en streekorganisaties actief in landbouw, natuur, waterbeheer, recreatie en erfgoed kunnen participeren. Op die manier willen de partners zo de jarenlange traditie van projectmatig samenwerking in de streek structureel verankeren in de toekomst. Aan de erkenning als landschapspark is een jaarlijkse financiering van ruim €600.000 gekoppeld, waarmee we vlijtig mee aan de slag kunnen.

Opening tentoonstelling ‘Roots’ in Bulskampveld

Het vernieuwde bezoekerscentrum in provinciedomein Bulskampveld zal op 30 maart 2024 z’n deuren openen. Dat zal feestelijk gebeuren en ingeleid worden met de tentoonstelling ‘Roots‘. Bezoekers komen er alles te weten over het ondergrondse, geheimzinnige leven van bomen en andere planten in een bos. Hoe werkt het bosecosysteem? Communiceren bomen met elkaar? Hoe doen ze dat? Kunnen ze elkaar helpen? Welke rol vervullen zwammen in het bos?

(lees verder onder de afbeelding – inspiratiebeeld ‘Roots’)

Op al deze vragen krijgt de bezoeker een antwoord! Met een investering van ruim €1.375.000 wordt de realisatie van deze nieuwe tentoonstelling tot in de puntjes voorbereid. Aansluitend op deze tentoonstelling komt er ook een buitenparcours, maar daarop is het nog even wachten tot in 2026.

Landmark in de Gavers

(lees verder onder de afbeelding – kaart De Gavers, plaatsing landmark)

In provinciedomein De Gavers wordt een stalen uitkijkplatform aangelegd. Op dit platform zullen bezoekers een wijds zicht hebben over het gecontroleerd overstromingsgebied, de Kleine Gavers, wat een recente uitbreiding van het domein is. Voor de bouw van het uitkijkplatform wordt een budget van €586.594,50 voorzien. Zo zetten we in op meer recreatie, naast het luik educatie en natuur. Het zal het mooie en diverse gebied dat de Gavers is alleen maar ten goede komen. Tenslotte met deze en alle investeringen in onze West-Vlaamse provincie hoop ik jullie als inwoners te plezieren, maar ook de talrijke bezoekers van heinde en ver aan te trekken en te bekoren.