Op het nieuws, in de krant, via je lokale afdeling van Natuurpunt, overal hoor je het wemelen van de Aziatische hoornaar en de overlast die ze bezorgen. Daarom lanceerde de Provincie West-Vlaanderen voor de zomer een oproep naar lokale besturen om mee te werken aan de bestrijding va de ‘exoot’. Van de lokale besturen wordt verwacht dat ze instaan voor de kost van de verdelging van gevonden nesten. Na enkele maanden kunnen we stellen dat maar liefst 61 lokale besturen willen meestappen in het project. 

Hoewel het een resultaat is om trots op te zijn, geeft het ook nog maar eens aan hoe prangend het probleem van de Aziatische hoornaar is. Ze vormen niet alleen een ernstige bedreiging voor onze Europese honingbij, maar zijn ook een gevaar voor een flink pak van onze wilde gevleugelde insecten zoals zweefvliegen en wilde bijen. Imkers stellen sterk verhoogde stress én sterfte bij hun bijenvolken vast, en trekken aan de alarmbel. Door de Aziatische hoornaar te verdelgen helpen we de honingbij en verlagen we eveneens de druk op andere inheemse insecten, twee vliegen in één klap als het ware. 

Stijgende populatie in West-Vlaanderen 

Sinds 2017 is het aantal hoornaars sterk aan het toenemen in onze regio. Het is bovendien zo dat West-Vlaanderen de grootste aanwezigheid kent, doordat hij vanuit Frankrijk aankomt. In 2022 werden in totaal maar liefst 430 nesten gemeld, terwijl op 29 augustus van dit jaar de teller al op 661 nesten stond! 

Tot eind vorig jaar stond de Vlaamse overheid in voor het bestrijden van alle gevonden nesten, maar daarop kwamen ze dit jaar terug.  Het probleem loslaten is weliswaar geen optie. Daarom wilden we met de Provincie snel schakelen en als bovenlokale instantie onze schouders zetten onder het bieden van een oplossing, door een partnerschap aan te gaan met de West-Vlaamse steden en gemeenten die te kampen hebben met overlast door de Aziatische hoornaar. 

(lees verder onder foto – levenscyclus Aziatische hoornaar © Provincie West-Vlaanderen) 

De strijd tegen de Aziatische hoornaar wordt op 3 fronten gevoerd: 

  1. Sensibilisering bij burgers  

Alleses begint bij het verzamelen van waarnemingen van de Aziatische hoornaar, en daarvoor is de input van het grote publiek en individuele burgers essentieel. Door doelgerichte communicatie kunnen ze helpen bij het spotten van hoornaars. Burgers kunnen Aziatische hoornaars doelgericht lokken met ‘wiekpotten’. In het voorjaar kunnen ze de dan rondvliegende koninginnen vangen met selectieve vangdozen. Iedere gevangen koningin in het voorjaar is een nest dat zich niet meer kan vormen later op het jaar.   

Verder dienen burgers meldingen door te geven via www.vespawatch.be. De West-Vlaamse Regionale Landschappen staan dan in voor de begeleiding van steden en gemeenten bij deze communicatieve opdracht.   

  1. Lokalisatie van nesten 

De Provincie van zijn kant ondersteunt de verdere uitbouw van het Vespawatchersnetwerk. Vespawatchers zijn vrijwilligers die actief op zoek gaan naar nesten. Het is één iets om aan burgers te vragen om individuele hoornaars te melden, het liefst vind je ook de nesten zelf natuurlijk. Vespawatchers maken gebruik van lokpotten. Op de lokpot vangen en merken ze individuele hoornaars, die ze daarna richting hun nest proberen te traceren. Ook innovatieve technieken worden ingezet, zoals het aanbrengen van kleine zendertjes om gericht nestlocaties te bepalen.  

De Provincie helpt beginnende Vespawatchers met een ‘starterskit’ en nodige materialen. Verder gaan we ook op zoek naar nieuwe Vespawatchers en financieren we ook de opsporingsapparatuur waarmee ‘moeilijke nesten’ gevonden kunnen worden.   

  1. Georganiseerde verdelging 

Gevonden nesten worden doorgegeven op www.vespawatch.be.  Zij bekijken de meldingen en bevestigen of het al dan niet over een nest van een Aziatische hoornaar gaat. Dan komen de meldingen terecht bij de Provincie, die de verdelging van het nest beveelt, tenminste in alle gemeenten die deelnemen aan deze aanpak.  

(lees verder onder foto – verhouding Aziatische hoornaar tot de Europese hoornaar © Natuurpunt) 

Burgers, Vespawatchers, professionele verdelgers: het zijn allemaal noodzakelijke en onmisbare schakels in de strijd tegen de Aziatische hoornaar. Met een gecoördineerde aanpak, die provinciebreed wordt gedragen, door 61 van de 64 West-Vlaamse steden en gemeenten, moet het zeker lukken om de populatie van de Aziatische hoornaar naar beneden te halen.