De provincieraad maakte al kennis met het meerjarenplan van de Provincie. Ik pik er een aantal uit die te maken hebben met mijn bevoegdheden en stel die graag ook aan jullie voor. Wat zijn de krachtlijnen en welke de blikvangers? De komende jaren wil ik vooral inzetten op meer en veiliger fietspaden, uitbreiding van onze provinciedomeinen en duurzame klimaatprojecten. Er komen ook extra middelen voor natuur- en landschapsbeheer.

Traditiegetrouw geeft elke gedeputeerde aan de leden van de provincieraad een toelichting bij het meerjarenplan. Zo is iedereen inhoudelijk én financieel mee met de plannen voor 2020-2025. Ik bespaar jullie de 63 slides van mijn powerpoint presentatie – je mag die altijd opvragen! – en probeer in deze blog een synthese te maken.

Ik stel voor mijn beleidsdomeinen deze vijf krachtlijnen voorop:

Investeren in groei en bloei van provinciale domeinen

Provinciebestuur als fietsbestuur

Extra inspanningen inzake natuur- en landschapsbeheer

Investeren in een ambitieus klimaatbeleid

Een digitaal matuur bestuur

Over de laatste krachtlijn kan ik hier kort zijn. Dit is vooral een interne ICT-kwestie, belangrijk voor de digitale performantie van de provincie als organisatie maar niet zo interessant voor de lezer.

(lees verder onder deze foto)

Loods Pannecoucke, circulaire ecologische nieuwbouw in De Palingbeek.

De krachtlijn groei en bloei van de provinciedomeinen is financieel gezien de grootste post in mijn budget. De komende zes jaren investeren we 66 miljoen. Daar komt nog eens 33 miljoen dagelijkse werking (exploitatie) bij. Samen goed voor 100 miljoen euro! De provinciedomeinen zijn onze kroonjuwelen en die verdienen een optimaal onderhoud en beheer.

We investeren de komende jaren in toegankelijkheid en infrastructuur: een beter onthaal in het Sterrebos en in Bulskampveld, een bovenlokaal speelplein in De Palingbeek, vleermuizenkelders in het Fort van Beieren en het Zeebos, een bijenhal voor Bergelen, een nieuwe cafetaria in ’t Veld en een ecologisch-circulair dienstgebouw in De Palingbeek. Het zijn maar enkele van de geplande werken.

(lees verder onder deze foto)

Uitbreiding provinciedomein De Gavers: rood gearceerde deel.

De 2 000 hectare die we nu hebben, willen we niet alleen beheren en onderhouden. We zetten ook in op uitbreiding. Dat heeft twee redenen. De eerste leiden we af uit de statistieken: West-Vlaanderen heeft nog een groenachterstand in te halen. De tweede reden is een gevolg van de toenemende populariteit van onze 20 natuur-hotspots. Bij sommigen ontstaat er op piekmomenten wat overdruk. Uitbreiden is spreiden en waken over het evenwicht natuur-recreatie. De Gavers krijgt er de komende jaren 20 ha bij en Bergelen wordt met 7 ha uitgebreid.

Jaarlijks kopen we gemiddeld ook nog 15 tot 20 ha aan. Dat valt onder de noemer ‘kleinere stukken domeinuitbreiding’. Zo bouwen we gestaag verder aan de vergroening en bebossing van onze provincie. Natuur dichtbij: het is een belangrijke troef, want het betekent zowel voor de inwoner als voor de toerist een meerwaarde. In die optiek trekken we natuur- en landschapsbeheer ook open.

Niet alleen de provinciedomeinen maar ook onze Groene Assen zijn paradepaardjes. Die oude spoorwegbeddingen zijn vandaag fiets- en wandelassen met grote ecologische waarden. De routes worden veilig ingericht en voorzien van rustplekken. En ik onderken: ook de regionale en stadlandschappen hebben nood aan extra middelen.

Ik zie vooral een uitdaging in het beheer en uitbreiden van natuur in een bebouwde omgeving. Zie hierover mijn blog over ‘tiny forests’. Kleine bosjes of groenzones binnen een straal van 500 meter van een school, flatgebouw, kinderopvang: studies wijzen uit dat het niet alleen biodiversiteits-bommetjes zijn. De nabijheid van zulke groene zones zorgt ook effectief voor gezondere mensen.

(lees verder onder de foto)

Wie mijn berichten volgt op facebook, heeft het zeker gemerkt. Het voorbije jaar hebben we met onze Testkaravaan getoerd door heel de provincie. Het loont. Voor heel wat bedrijven en gemeentebesturen is duurzame mobiliteit niet langer een theoretisch begrip. Vanaf volgend jaar kunnen ook KMO’s deelnemen aan de actie. Een tweede topper in mijn facebook historiek: de opening van fietspaden, – tunnels en –bruggen. Ik heb er het voorbije jaar heel wat ingereden!

En er volgt nog een forse investeringsgolf de komende zes jaar. Het budget voor fietsinfrastructuur wordt verdubbeld, van 20 naar 40 miljoen. Ik hoop dat de Vlaamse overheid nog een turbo zet op onze fietsvriendelijke motor, bijvoorbeeld door de subsidiepercentages van het Fietsfonds naar boven toe aan te passen.

Wat de concrete uitwerking betreft: soms volstaan kleine ingrepen, in andere gevallen moeten we het tracé nog uitstippelen. Het vergt heel wat studiewerk en het is een evenwichtsoefening maar ik geloof erin dat we de projecten in een strak tempo kunnen uitvoeren. In die optiek zullen we niet alleen meer middelen maar ook meer mensen inzetten. Dit zijn de fietsroutes die we prioritair  aanpakken:

F7: Kortrijk – Waregem

F32: Roeselare – Torhout – Brugge

F31: Brugge – Zeebrugge

F34:  Oostende – Zeebrugge

F35: Kortemark – Diksmuide

F351: Ieper – Kortemark langs de Vrijbosroute

(lees verder onder de foto)

Campagnebeeld Groepsaankoop Groene Stroom en Gas

Het klimaatbewustzijn aanscherpen en ervoor gaan. Het provinciaal klimaatplan is ambitieus. Als organisatie met voorbeeldfunctie wil de Provincie al tegen 2030 volledig CO2-neutraal zijn. Het actieprogramma? Duurzaam patrimoniumbeheer omzetten in de praktijk : op drie campussen (Boeverbos, PTI Kortrijk en De Gavers) wordt een OEPC-contract afgesloten. OEPC staat voor Onderhoud en Energie Prestatie Contract. Op deze sites moet het leiden tot een energiebesparing van minstens 30 procent. Ook kleinere vestigingen worden betrokken in de energierenovatie.

De best practices inzake gebruik van circulaire materialen en duurzaam watergebruik moeten hun weg vinden naar de burger. In mei 2020 opent Acasus, hét provinciaal kenniscentrum voor het ‘nieuwe wonen’. In Veurne kunnen zowel particulieren als bouwprofessionals terecht voor advies. In dit project investeren we 1,3 miljoen euro. Het bio-ecologisch circulair dienstgebouw in De Palingbeek is goed voor een injectie van 1,6 miljoen.

Een ander voorbeeldproject is de site Transfo in Zwevegem. Die willen we uitbouwen tot zero-impact-site. In het kader van het Europees project Empower wordt een lokaal energienetwerk ontwikkeld. De provincie ondersteunt de aanleg van een zonneparking.

Ik ben me ervan bewust dat het brede publiek nood heeft aan heldere en correcte informatie over het klimaat. Als je de mensen uitlegt waarover het gaat, kan je hen motiveren om hun gedrag te veranderen. Via informatiecampagnes in de provinciale bezoekerscentra en de ondersteuning van de MOS-werking in de scholen kunnen we de klimaat-bewustwording een boost geven.

En ten slotte, niet onbelangrijk: ook de lokale besturen en verenigingen kunnen bij ons extra middelen krijgen voor hun klimaatacties. Het provinciaal klimaatfonds is goed voor een jaarlijkse subsidiepot van 1 miljoen euro. De achterliggende doelstelling herhaal ik nog even: we moeten onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Dit betekent een maximale inzet op groene energie, geproduceerd op eigen bodem. Daarom ondersteunen we acties voor hernieuwbare energie (wind en zon) en blijven we ook zelf inzetten op de Groepsaankoop Groene Stroom.

Dit overzicht overschrijdt nu al de normale bloglengte, dus ik rond hierbij af. Natuurlijk zijn er nog heel wat projecten die we ‘on the road’ erbij zullen nemen. Suggesties zijn altijd welkom!