Duurzame mobiliteit niet belangrijk? Think again. Uit cijfers van de VDAB (2020) blijkt dat 45% van de West-Vlaamse werkzoekenden geen rijbewijs heeft. Dat terwijl er een krapte heerst op de arbeidsmarkt. Het aantal openstaande vacatures piekt, inzetten op duurzame mobiliteit is een logische volgende stap.  

In West-Vlaanderen is het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) sinds 2004 pionier betreffende het inzetten op en het promoten van duurzame mobiliteit. Na een twintigjarige staat van dienst krijgt het Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen een nieuwe naam, namelijk ‘Treffik’. Het Provinciaal Mobiliteitspunt, nu Treffik, is een samenwerkingsverband tussen het Vlaams Gewest en de Provincie, waarbij West-Vlaamse werkgevers begeleid worden om het woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen van zijn werknemers te verduurzamen. 

Op donderdag 4 mei vond het netwerkevent bedrijfsmobiliteit plaats in TVH te Waregem. Hier werd de nieuwe naam voor het netwerk én de nieuwe dienstverlening uitgebreid voorgesteld. Ik kreeg de eer om de nieuwe sprankelende en spraakmakende naam op het event bekend te mogen maken.  

Met ‘Treffik’ werd gekozen voor een eigentijdse naam, met een kwinkslag, die verwijst naar mobiliteit en verkeersstromen allerhande (‘traffic’), maar ook naar het ‘treffen’, de netwerkmomenten die voor bedrijven worden georganiseerd. 

Uiteraard betekent een nieuwe naam niet dat de realisaties van afgelopen jaren zomaar over boord worden gegooid. Het is het ideale moment om terug te blikken op de realisaties van de afgelopen jaren, maar ook om een frisse blik te werpen op de toekomst. Die toekomst moet er eentje zijn met meer aandacht voor duurzame mobiliteit.  

(lees verder onder afbeelding – fietsvloot ‘De Testkaravaan’)

Waar kun je Treffik van kennen?

  1. Meten is weten – Mobiscan

Meten is weten, dit veelgehoord mantra is er ook eentje van Provincie West-Vlaanderen. De mobiscan was een van de eerste producten van het Provinciaal Mobiliteitspunt. Het is een mobiliteitsanalyse die de bereikbaarheid van een bedrijf doorlicht en zo een mobiliteitsprofiel van bedrijven en bedrijfszones opstelt. Het is een vrij unieke analyse, want de woon-werkgegevens van een groot deel van de werknemers wordt bekeken én het draagvlak bij bedrijven om zich samen in te zetten voor een duurzamere ontsluiting is zeer groot.

Sedert de start in 2004 zijn er voor 237 locaties mobiscans opgemaakt. Daar zijn talrijke good practices van. Ik liet m’n licht al eens schijnen op de mobiscan van het bedrijventerrein Plassendale te Oostende.

Tot voor kort werd een mobiscan nog handmatig gemaakt en nadien toegelicht aan de West-Vlaamse bedrijven. Momenteel wordt de mobiscan gedigitaliseerd. Met een eenvoudige druk op de knop kan je zo in één oogopslag zien hoe het met de woon-werkmobiliteit van je personeelsleden is gesteld en wat er duurzamer kan. Zo kan een bedrijf op elk moment snel en gemakkelijk een eigen mobiscan maken. Wij hopen alvast met dit advies op maat nog beter de modal shift, maar ook de mental shift, te stimuleren bij het personeel.

  1. Het Pendelfonds – Tot 50% subsidie voor mobiliteitsmaatregelen

De Provincie West-Vlaanderen blijft het eerste aanspreekpunt bij de Pendelfondssubsidies. Met dit Pendelfonds kunnen werkgevers tot 50% subsidie krijgen voor de acties die een bedrijf onderneemt voor het verduurzamen van het woon-werkverkeer. Het PMP begeleidt en adviseert bedrijven die een dossier indienen.

Met het Pendelfonds zijn al heel wat mooie, eigentijdse fietsenstallingen met alle laadcomfort en oplaadfaciliteiten, maar ook douche-infrastructuur, kleedkamers met lockers en droogkasten geïnstalleerd. Ook dankzij het Pendelfonds werden veilige, aparte fietsdoorsteken op eigen terrein van bedrijven gerealiseerd.

Bij de dertiende oproep van het Pendelfonds in 2022 hebben er in totaal 308 Vlaamse bedrijven een dossiernummer aangevraagd, werden er 51 dossiers ingediend en kregen 48 van de ingediende dossiers een positief advies. Uiteindelijk kregen 32 dossiers goedkeuring om gesubsidieerd te worden, waarvan 9 West-Vlaamse dossiers die samen €637.484,13 subsidies kunnen ontvangen.

  1. “De testkaravaan komt eraan!”

De testkaravaan is één van de paradepaardjes van het duurzaam mobiliteitsbeleid van de Provincie. Zo stimuleer je werknemers om de auto thuis te laten staan en op een duurzame manier naar het werk te pendelen. Werknemers kunnen een grote vloot aan diverse duurzame vervoersmiddelen gedurende twee weken op hun eigen woon-werktraject uittesten. Het gaat over elektrische fietsen, speed pedelecs, e-bakfietsen, fietskarren, plooifietsen en een onbeperkt aantal bus- en treinpassen.

(lees verder onder afbeelding: vloot van ‘De Testkaravaan voor bedrijven’ 2022)

De campagne kende van meet af aan een groot succes en leidt ook echt tot verduurzaming. Maar liefst 40% van de deelnemers gaat één jaar na deelname nog steeds duurzaam naar het werk. Van 2014 tot en met 2022 ging de Testkaravaan langs bij 156 bedrijven en bereikte zo al meer dan 60.000 werknemers. Dit leidde tot veel fiets-leaseprojecten en groepsaankopen van fietsen. Van begin 2014 tot en met eind 2022 legden 9.903 personen iets meer dan 2,3 miljoen duurzame kilometers af en bespaarden ze 307 ton CO2.

(lees verder onder afbeelding – Resultaten ‘De Testkaravaan’ 2014 tot en met 2022)

Deelnemende bedrijven hadden een zeer divers profiel. Mensen uit de zorgsector, het onderwijs, overheidsdiensten en commerciële instellingen sprongen mee op de fiets. Zowel grote, middelgrote als kleinere werkgevers uit verschillende steden en gemeenten namen deel.  

(lees verder onder afbeelding – Locaties deelnemende bedrijven ‘De Testkaravaan’ 2022)

Wat brengt de toekomst nog?  

Nieuw in het aanbod: Netwerkmomenten 

Samenwerking. Het woord is nog niet eerder gevallen, maar wel des te belangrijker. Op vraag van bedrijven zou een bedrijventerreinvereniging worden opgericht om die samenwerking te faciliteren. Momenteel zijn er al 255 West-Vlaamse werkgevers waarmee samengewerkt wordt. Dankzij een gemeenschappelijke aanpak kunnen bedrijven sneller knelpunten capteren en samen werken aan een oplossing. Techlane, een Gentse case, is hiervan een inspirerend voorbeeld. De technologiecampus in Zwijnaarde kreunt onder het aantal auto’s. Samen zetten de partners in op deelfietsen, fietsonderhoud, deelwagens en is er een pendeldienst naar station Gent Sint-Pieters.

Treffik wil die netwerkmomenten invullen door onder andere thematische infosessies over fietslease, mobiliteitsbudget, pendelfonds, elektrificatie van het wagenpark met bijhorende uitdaging wat betreft laadpalen.  

Als werkgever duurzame mobiliteit aanbieden loont. Dat zal elke werkgever beamen, van de private sector, de zorgsector tot openbare besturen. Van grote, internationale bedrijven, gemeenten, tot kleinschalige KMO’s. Zeker in West-Vlaanderen, waar de arbeidsmarkt heel krap is en bedrijven en openbare besturen zich wensen te profileren als aantrekkelijke werkgevers. Treffik speelt daarop in door een volledig kwalitatief aanbod voor West-Vlaamse werkgevers aan te bieden.  

Ben je ook benieuwd naar aankomende events van Treffik?  

  • In samenwerking met Acerta worden loontechnische opleidingen aangeboden op externe bedrijfslocaties.  
  • In samenwerking met The New Drive op de vergroening van het wagenpark onder de loep genomen.
  • In samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde wordt een praktijksessie veilig woon-werkverkeer aangeboden op de eigen bedrijfssite.
  • Audits van de Total Cost of Ownership voor jouw elektrische bedrijfsvloot, met een zeer gedetailleerde berekening van de kost van een elektrische bedrijfsvloot, en eventuele omschakeling naar het mobiliteitsbudget in samenwerking met The New Drive.
  • Audits over de laadinfrastructuur in samenwerking met The New Drive.

Meer info kan je vinden op https://www.treffik.be/nl!