In de provincieraad krijgen de raadsleden de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gedeputeerden. Op de raad van 20 juni beantwoordde ik vragen die te maken hebben met twee van mijn beleidsdomeinen: mobiliteit en provinciale domeinen.

Herman Lodewyck (Groen) had het over de onveilige situatie voor fietsers op de N35. De fietssnelweg F35 kan hier een alternatief bieden. Hij vroeg me om aan te dringen op een snelle realisatie van het traject Kortemark – Dikmsuide. De fietssnelweg F 35 verbindt Torhout met Veurne. Het tracé Kortemark – Diksmuide moet nog aangelegd worden. De studiefase is bezig, maar zal nog wel enige tijd in beslag nemen. Bekijk hier mijn volledige antwoord op de vraag.

Bij de fietsfondsdossiers in Veurne en Diksmuide zijn enkele herwerkingen nodig. Grondverwerving en vogelrichtlijngebied zorgen voor vertraging. Bekijk hier mijn antwoord op de vraag van Luc Coupillie (N-VA).

De Gavers installeert als eerste provinciaal domein een UV-meter. Provincieraadslid Luc Coupillie (N-VA) vroeg zich af of de meter wel de plaatselijke waarden opmeet. Ik kon hem geruststellen. Ook de prijs voor de aanmaak van de UV-meter valt best mee. Bekijk hier mijn antwoord op zijn vraag.

Martine Van Brabant (Vlaams Belang) vraagt zich af waarom een show van Arabische paarden op domein Tillegembos wél kan en huifkarritten doorheen het domein d’Aertrycke niet. Het heeft vooral te maken met natuurbeheersplannen. Niet overal kan recreatie verzoend worden met natuur. Bekijk hier mijn antwoord.

Patrick De Klerck (Open Vld) maakt zich zorgen over het sluikstorten in de kijkhut van het provinciaal domein Zeebos. Hij vroeg me ook of er iets wordt gedaan aan de lichten die stuk zijn en of er nog investeringen gepland staan in dit domein. De lichten worden na deze zomer vernieuwd en in het nieuwe beheersplan is er ruimte voor herstel van de wandelpaden en de speeltoestellen van het speelbos. Bekijk hier mijn volledige antwoord op zijn vraag.

Het tracé van de fietssnelweg F35. © fietsnelwegen.be