Het functionele fietsnetwerk is overal in de provincie volop in opbouw. Maar intussen is er al een nieuwe speler op de markt: de fietssnelwegen en die spelen meteen in de hoogste categorie van de fietsroutes. Toen we pakweg twintig jaar geleden het BFF uittekenden, waren elektrische fietsen en bakfietsen nog een zeldzaamheid. Intussen geraakt zelfs de speedpedelec stilaan ingeburgerd.

Om dat groeiend en sneller fietsverkeer in goede banen te leiden, zijn lange, rechtlijnige, brede en vooral veilige fietsroutes nodig. Dat is de ambitie die we nastreven met de fietssnelwegen.

De Provincie en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben aan bureau Arcadis gevraagd om een onderzoek te doen naar de realisatie van de kustfietssnelweg. Deze studie is de eerste aanzet en zal het tracé uittekenen. De fietssnelweg volgt idealiter het traject van de N34 Koninklijke Baan.

Wat zijn de uitdagingen? Een fietspad met minimum breedte van vier meter, zachte bochten en zo weinig mogelijk kruisingen met andere verkeersstromen. Ik pleit voor een geïntegreerde aanpak. De kustmobiliteit is een puzzel die mooi moet samenvallen, met bus- en tramhaltes, carpoolparkings en fietsroutes die op elkaar aansluiten.

Video over de kustfietssnelweg op Focus TV