De Groene 62 is met 1.8 kilometer verlengd. Dat lijkt misschien niet zoveel, maar het was wel een ‘missing link’ voor wie wil fietsen tot in het centrum van Oostende. Het nieuwe fietspad loopt van aan de industriezone in de Zandvoordestraat tot aan de Konterdamkaai in Oostende. Daar sluit het pad aan op het fietstraject richting Oosteroever en het centrum van Oostende.

De Groene 62 is een fietstraject langs de oude spoorweglijn Oostende-Torhout. De Provincie West-Vlaanderen heeft de 22 kilometer lange route ingericht als Groene As. Met die groene assen – in West-Vlaanderen zijn er negen – mikken we op een maximale recreatieve fiets- en wandelbeleving. Verschillende mijlpalen markeren de kruispunten. Zitbanken en bebording verhogen de herkenbaarheid van een groene as-traject.

De Groene 62 is in hoofdzaak een recreatief traject maar in de loop van de jaren is er een dubbelgebruik gegroeid. Hoe dichter je Oostende nadert, hoe meer de klemtoon ligt op functioneel woon-werk en woon-schoolverkeer. En net op dat punt wrong jarenlang het schoentje: voorbij de Zandvoordestraat was de route niet aangelegd. Fietsers vanuit Gistel of verder moesten zichzelf behelpen om naar het centrum van de badstad te fietsen. Allesesbehalve aangenaam en ook absoluut niet veilig.

De investeringen, goed voor 1.6 miljoen euro, gebeurden via het Fietsfonds. Het fonds wordt gespijsd door de Provincie en de Vlaamse overheid en is specifiek bedoeld om het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, kortweg BFF, verder uit te bouwen. Het BFF is een netwerk van fietsroutes dat zich richt op functionele verplaatsingen. Dat zijn verplaatsingen naar school of naar het werk. Een BFF heeft geen knooppunten en ook geen specifieke bewegwijzering. Er wordt immers telkens gekozen voor de kortste, meest voor de hand liggende weg tussen twee kernen.

Het invullen van deze missing link is het resultaat van een goede samenwerking. Stad Oostende slaagde erin om het resterende stuk route open te stellen. De Provincie liet de route aanleggen en realiseerde een beveiligde oversteek aan de Zandvoordestraat.