Wat zijn mijn beleidsplannen voor 2022? Enige ambitie is mij niet vreemd. Ik heb mijn doelen gesteld: nog meer fietsprojecten, de uitbouw van attractieve natuurbelevingscentra en de lancering van een groepsaankoop zonnepanelen. En natuurlijk gaan we ook voor nog meer biodiversiteit, meer bebossing en nog meer natuur op school. We houden graag de zaken in eigen handen en dat betekent: nog meer personeel. Een nog meer-verhaal dus.

Met de Provincie voorzien we volgend jaar bijna 64 miljoen euro aan investeringen. Dat is een niet onaardig bedrag. Een overheid die investeert is een overheid die vooruitkijkt. Het is ook een positief signaal. We geloven erin en we gaan ervoor. De krachtlijnen van mijn beleid en hoe ik die volgend jaar wil in de verf zetten: je leest het hier. Een pdf van 80 bladzijden is leesvoer voor de diehards. Daarom in deze blog een kort overzicht van de highlights.

Investeren in de provinciale domeinen. Dit jaar hebben we opnieuw 40 hectare extra aangekocht. Hiermee is het laaghangend fruit zo stilaan  geplukt. Wat ons voor de uitdaging stelt om de komende jaren een aankoopstrategie uit te werken. Willen we de domeinen verder duurzaam uitbouwen, dan is een langetermijnvisie nodig. En dan moeten we ook eens grondig nadenken over hoe we de paar duizend niet gerealiseerde groene bestemmingen wel kunnen realiseren. Ondertussen blijven we uiteraard inspelen op opportuniteiten die zich elk jaar opnieuw met de regelmaat van de klok aandienen.

Intussen maken we werk van de inrichting. In het voorjaar 2022 starten de werken in de Gavers. Hier investeren we meer dan twee miljoen in de aanleg van een natuureducatieve zone en een gecontroleerd overstromingsgebied. In een latere fase komt daar nog de hermeandering van de Gaverbeek bij.

Ook de uitvoering van het masterplan Raversyde start volgend jaar. Het gaat om meer dan enkel een landschappelijke inrichting. De hele site krijgt een make-over. Een vernieuwing van de onthaalinfrastructuur en de herinrichting en restauratie van batterij Saltzwedel Neu staan op de planning. Dat laatste is trouwens iets waarvoor ik uitdrukkelijk durf te kijken richting Vlaanderen. Als we dit goed willen doen, zijn er extra toeristische premies of erfgoedsubsidies nodig!

Nog zo’n restauratiedossier waar eindelijk schot in de zaak komt: het kasteel Wolvenhof. Als Provincie hebben we dit kasteel in erfpacht. Er zijn al heel wat verhitte debatten over geweest, maar er is nu toch een doorbraak. Volgend jaar staat de restauratie van de buitenschil van het kasteel op de planning. De werken zijn geraamd op bijna 2,5 miljoen. We hebben alvast een aanzienlijke premie van Onroerend Erfgoed binnengehaald. En intussen lanceren we een marktbevraging rond de herbestemming. Check!

Beleving is ook in mijn beleid een sleutelwoord. Je ziet het volgend jaar vertaald in onthaalpleinen, o.a. langs de Damse Vaart, een educatieve duintuin in Duinpanne, speelbos/zone/tunnel in D’Aertrycke, Fort van Beieren, Zeebos en Zwin Natuurpark. Er komen DIY-belevingsparcours in de Gavers, Palingbeek en Bulskampveld. Voor Palingbeek en Bulskampveld gaan we nog iets verder dan dat. Beide domeinen krijgen een natuurbelevingscentrum. En hier ligt mijn ambitie echt wel hoog. Deze centra moeten uitstraling hebben op Vlaams niveau. Voor beide projecten wordt in totaal om en bij de vijf miljoen euro uitgetrokken. Ontwerpbureaus gaan in 2022 aan de slag. De uitvoering is gepland voor 2023-2024.

In 2022 krijgen de fietsprojecten opnieuw een boost. Dit jaar werden elf projecten gegund. Volgend jaar doen we er daar nog eens vijf extra bij. Die zestien fietsprojecten zijn samen goed voor een investering van 6,8 miljoen euro. Voor een overzicht verwijs ik graag naar de pdf, pagina 36 en volgende. Het verhoogde investeringsritme – 40 mio op vijf jaar tijd – vertaalt zich dus duidelijk op het terrein. Te weten dat we komen van vijf projecten op jaarbasis …

Er staan ook concrete uitvoeringen gepland langs de fietssnelwegen F37, F6 en F310. En ook gepland voor gunning: de felbesproken fietsbrug Rijtgracht in Avelgem, langs de F45 en de derde fase Vrijbosroute (F372). Wat zijn dat ook al weer die fietssnelwegen en waar situeren ze zich? Een klaar en duidelijk overzicht vind je op de vernieuwde website Fietssnelwegen.be, een gezamenlijk initiatief van de vijf provincies.

En, last but not least, in 2022 scherpen we ook onze klimaatambities verder aan. De groepsaankoop groene stroom en gas is intussen een klassieker in ons aanbod. De oproep voor de veiling 2022 is trouwens net gelanceerd. Je kan nu al inschrijven. Voor vele mensen fungeren we als hét huis van vertrouwen.

Dat vertrouwen willen we nu ook creëren voor de groepsaankoop zonnepanelen (met optie thuisbatterij). Ook hier hebben we ambitie op Vlaamse niveau. West-Vlaanderen is nu tweede in de stand ‘aantal zonnepaneelinstallaties per 1 000 inwoners’. Volgend jaar worden we koploper, mede dankzij die groepsaankoop. Daar gaan we voor!

Veel investeringen, plannen en ambities. Zo gaat het vooruit, maar onze mensen moeten ook kunnen volgen. Daarom worden de verschillende diensten versterkt met extra personeel. Ik voel hier wel de war on talent. Het is niet gemakkelijk om het personeelsbehoeftenplan ook concreet in te vullen. We zoeken volk voor onze dienst mobilteit, voor het energiehuis Acasus en voor onze regionale landschappen/stadlandschappen.

Die regionale landschappen/stadlandschappen krijgen over de hele legislatuur 2 miljoen extra werkingsmiddelen. Geld dat gaat naar de lopende projecten zoals kruisbestuivers, bomen- en faunaplannen en landschapsvrijwilligers. Ik rond af met enkele heel concrete acties voor volgend jaar. We gaan voor 25 km hagen en heggen, 275 are houtkanten, 1 700 (knot)bomen, 850 fruitbomen, 2 km ‘natuurgrachten’, 50 poelen en 4 ha bloemenweide. En we willen nog meer kieviten redden – dit jaar waren dat er 92 – en nog meer landbouwers betrekken in ons verhaal. Als dat niet ambitieus is!