Sioen onderzocht de voorbije tien jaar de mogelijkheden van een verticale groenmuur. Het resultaat is GreenTecStyle. Met deze textiel composiet trekt het bedrijf nu naar de bouwpromotoren. Is het innovatief product klaar om de markt te veroveren? Ik ging zelf eens lang in Ardooie, want seeing is believing. De groene muur als alternatief voor de sierbaksteen: het is nog niet meteen voor morgen. Maar straatmeubilair met verticaal groen, dat lijkt me de ideale instap om het grote publiek te overtuigen.

Het was toch al twintig jaar geleden dat ik Sioen bezocht, in mijn toenmalige functie als beroepsmilitair. Het bedrijf maakt vandaag nog altijd coatings en beschermkledij voor het leger. Intussen zijn ze wel uitgegroeid tot wereldmarktleider in het segment van technisch textiel en apparel. Het kloppend hart van het Ardooise bedrijf is de afdeling Research and Development. Daar heerst de spirit om te innoveren. Koppel het aan doorgedreven productkennis en creativiteit en je komt tot verrassende resultaten zoals het piramidevormige theezakje of de 100 % circulaire kettingzaagbroek.

De legercoatings in de showroom van Sioen vind ik nog altijd interessant maar ik was toch vooral benieuwd naar de groengevel, een verticaal ecosysteem waarmee het bedrijf nu pioniert. Michiel Kindt en Benny Pycke namen me enthousiast mee in hun verhaal. “De ontwikkeling van GreenTecStyle begon tien jaar geleden. We zochten een drager voor verticaal groen. Zie het als een rechtopstaande tuinwand, een concept waarbij we niet alleen mikken op meer biodiversiteit maar ook een oplossing willen bieden voor de hittestress in steden”, vertelt Benny.

Sioen is trouwens partner in het Europese project Cool Towns, een samenwerking tussen bedrijven, academici en overheden uit België, Frankrijk, UK en Nederland. De bestrijding van hittestress is in dit project een hot topic. “In het kader van Cool Towns hebben we metingen uitgevoerd. Bij de groenmuur is het tot vijf graden koeler. De muur buffert ook het water, vangt fijn stof op en heeft een akoestisch temperend effect. Het is een antwoord op de zoektocht naar welzijn en kwalitatief leven in dichtbevolkte steden.”

De gevelwand bestaat uit een flexibel textiel composiet, meerlagig en gemonteerd op een railsysteem. De buitenzijde van de wand bestaat uit plantzakken. Daarin komt dus het groen. Achter het textieldoek zit een dripsysteem dat de watertoevoer regelt. De groene gevel is een doordachte combinatie van groen en technologie, een slimme toepassing want: “Met een app kan je controleren of de groenmuur in goede conditie is. Er zijn ingebouwde sensoren die dat doorgeven.”

(lees verder onder de foto)

Sioen groengevel
Michiel Kindt, marketingman en Benny Pycke, R&D-man bij Sioen. © JVLB

Het lijkt me een fantastisch product, maar is het ook klaar voor de markt? Op Batibouw is de groenmuur nog niet aanwezig als alternatief voor de siergevel. De kostprijs is een issue maar ook de reglementering. Wat als iemand de groengevel laat verdorren? Wat met de brandveiligheid? Sioen is vragende partij om innovatieve producten als deze sneller in een reglementering te gieten: “Nu kan iedereen een groengevel-concept in de markt zetten. Ons systeem is getest op brandveiligheid, maar een gevel hoger dan twintig meter zal toch botsen op een njet, juist omdat er geen duidelijke reglementering is.”

Het zou ook goed zijn als dit type gevel kan meetellen in het EPB-certificaat, het energiepaspoort van een gebouw. Intussen werkt Sioen kleinschaliger toepassingen uit, zoals een groengevel als binnenmuur of op de speelplaats van een school. Bijzonder charmant vind ik het straatmeubilair, een afgeleide die wel eens snel zou kunnen opduiken in het stadsbeeld. Deze zomer worden de eerste modellen opgesteld in Stad Oostende. In het kader van Cool Towns is de Lijnbaanstraat daar uitgekozen als pilootsite voor groendaken en groene gevels. Een groene zitbank lijkt me de ideale (laagdrempelige)manier om het publiek te overtuigen. Sit down and relax, dat ga ik straks zeker eens toepassen daar in de Lijnbaanstraat.