De aanleg van fietssnelwegen is een beleidsprioriteit binnen de Provincie. Als gedeputeerde voor mobiliteit pleit ik voor een versnelde uitvoering van de fietsinfrastructuur, gekoppeld aan een verdubbeling van het investeringsbudget.

Fietssnelwegen zijn wegen die op een snelle, veilige en comfortabele manier de fietser van en naar het werk leiden. De F7 is zo een fietssnelweg ‘in wording’. Het traject volgt de spoorlijn Gent-Kortrijk en is zo de vlotste verbinding tussen beide steden.

In Oost-Vlaanderen is deze fietssnelweg bijna afgewerkt. De laatste missing links worden de komende periode weggewerkt. In West-Vlaanderen is deze fietssnelweg nog in studiefase. Ook wij streven ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van de rechtlijnigheid van de spoorlijn. Voor de F7 is een PRUP in opmaak. Binnen het participatietraject krijgen ook fietsers de kans om hun mening te geven. Ik hoop op massaal veel suggesties!

VIDEO: de expo over de nieuwe fietssnelweg Kortrijk – Harelbeke – Waregem op Focus|WTV

Het belang van deze fietssnelweg werd al in 2008 becijferd. Toen gaf het masterplan Fiets Leie – Schelde al duidelijk aan dat het traject Kortrijk – Harelbeke – Waregem potentieel had als fietssnelweg. In 2015 werd het traject definitief geselecteerd als fietssnelweg. In juni van dat jaar opende al een stukje fietspad langs de spoorlijn: het traject tussen het station van Waregem en buurgemeente Zulte. De Stad Waregem maakte hiervoor dankbaar gebruik van middelen uit het Fietsfonds, een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid.

Dit fietspad doet het uitermate goed als snelle verbindingsweg naar de school of het werk. Een fietstelling in 2016 bevestigde de waarde van het traject. Tijdens de werkweek schommelt het aantal dagelijkse gebruikers tussen de 4 en de 500. Dit zijn zowel scholieren als pendelaars. Een onderzoek bij de fietsers zelf wijst uit dat 40% voorheen de verplaatsing niet deed met de fiets en dat 60% van hen het pad dagelijks gebruikt. Het comfort van dit fietspad krijgt een dikke acht op tien.

Uit de fietsenquête blijkt ook dat 70% van de deelnemers het volledig ziet zitten om nog grotere afstanden te fietsen, eens de fietssnelweg zou doorgetrokken zijn tot Harelbeke en Kortrijk. Voor de Provincie en de steden Waregem, Harelbeke en Kortrijk was dit een extra impuls om het traject verder uit te werken.

Hoe moeten de kruispunten ingericht worden? Welke infrastructuur moeten we voorzien op welke locatie? Uiteindelijk moet het voorgelegde plan volledig mobiliteits-proof zijn. We werken hiervoor intens samen met Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg. Via het Fietsfonds kunnen we voor een aantal infrastructuurwerken ook terecht bij de Vlaamse Overheid.

De publieksbevraging wordt op 7 juni afgerond. Daarna volgen nog de opmaak van een RUP, het openbaar onderzoek en definitieve vaststelling van dat RUP. Als dit alles vlot verloopt, start de concrete uitvoering van dit fietsproject in 2023. Ik schat de kostprijs op 8 miljoen, eventuele aanleg bruggen en tunnels niet inbegrepen.

Meer info

Studiefase fietssnelweg F7 Kortrijk-Waregem
© PWVL