De tunnel is 3,30 m breed, 150 m lang en loopt onder de Wielsbeeksestraat, op de rechteroever van het Kanaal Roeselare-Leie. De doorgang zorgt voor een veilige fietsverbinding langs de Drietrapssluis tussen het jaagpad van het Kanaal Roeselare-Leie en het jaagpad van de Leie.

Ook de brug in de Wielsbeeksestraat over het kanaal werd aangepast met een volledig nieuwe bovenbouw, nieuwe voegen en waterdichting. Een totale investering van om en bij 1 miljoen euro. De aanpassingen maken deel uit van de provinciale uitbouw van een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Dat is een netwerk van fietsroutes voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk.

De fietstunnel ligt op een kruispunt van twee fietssnelwegen, de F36 van Roeselare naar Wielsbeke en de F371, een snelle route die Komen met Deinze verbindt. Beide routes volgen de jaagpaden langs het water: de F36 langs het kanaal Roeselare – Leie en de F371 langs de Leie zelf. Aan het sluizencomplex komen ze elkaar tegen.

In 2011 hielden we ter hoogte van deze Drietrapsluis een fietstelling. Toen al bleek dag hier tot 2 500 fietsers per dag passeerden. Ik ben er zeker van dat dit aantal intussen fors is gestegen en dat het nog zal toenemen. De nieuwe tunnel maakt de oversteek (of noem het ‘ondersteek’) van de Wielsbeeksestraat vlot en vooral veilig voor zowel de recreatieve als de functionele fietsers. De versnelde uitbouw van fietsinfrastructuur is een van de grootste uitdagingen van deze provinciale legislatuur. Als gedeputeerde bevoegd voor dit beleidsdomein heb ik bij mijn collega’s aangedrongen op een aanzienlijke verhoging van het budget. We streven naar een verdubbeling, van 20 naar 40 miljoen euro.