De verbinding Ieper-Veurne is een dossier dat al jaren aansleept. Er scheen eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Maar wat blijkt? Er is opnieuw een procedure opgestart, die van ‘complex project’. Onnodig tijdverlies. Vooral de dorpskern Brielen is hiervan de dupe.

Minister voor mobiliteit Lydia Peeters liet de voorbije weken via diverse kanalen weten dat ze het Agentschap Wegen en Verkeer gevraagd heeft om voor de verbinding Ieper-Veurne de procedure ‘complex project’ op te starten. In de praktijk betekent dit dat enkel de werken op het traject Woesten-Veurne worden gerealiseerd. De omleidingsweg rond Brielen gaat opnieuw de koelkast in.

Ik begrijp niet waarom dit onderzoek nodig is. Ben Weyts heeft in de vorige regeerperiode ook al onderzocht of de methodiek van complex project een oplossing kon bieden voor dit dossier. Hij startte de eerste fase – de verkenningsfase – op basis van het participatietraject dat liep in 2017 en 2018.

Het resultaat van de vorige verkenning was dat we voor de betere wegverbinding Ieper – Veurne geen complex project nodig hebben maar wel de uitvoering van de gekende projecten én een aanpak van de leefbaarheidsproblematiek van (minstens) Brielen. Het dorp is het best gediend met een nieuwe omleidingsweg. Een conclusie die werd gedeeld door 19 van de 21 betrokken maatschappelijke actoren. Een nieuw onderzoek zal geen andere uitkomst opleveren. Zoveel is nu al zeker.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is niet bij de pakken blijven zitten. Voor het volledig tracé tussen Veurne en Woesten werden, verdeeld over drie projectonderdelen, verdere stappen gezet en zullen de werken in de komende jaren van start gaan. We mogen al bij al nog blij zijn dat de minister ook deze projecten niet on hold heeft gezet.

En we vernemen ook dat de minister investeert in een onderzoek naar de verkeersdoorstroming Pilkemseweg-Noorderring, met dank aan de druk die hiervoor werd uitgeoefend vanuit de stad Ieper en Voka. De inwoners van Brielen blijven intussen wel op hun honger zitten, want de verkeersproblematiek van hun dorp is niet meegenomen in dit aangekondigde onderzoek.

Dit is de processie van Brielen, die van Echternach in het kwadraat. We zetten enkel stappen achteruit. Voor de inwoners van Brielen is dit een bittere pil. Na tientallen jaren gebakkelei hadden ze eindelijk perspectief op een leefbare dorpskern. De procedure complex project zal zorgen voor minstens twee of drie jaar vertraging.

Wat mogen we nu nog hopen? Dat de minister terugkomt op haar beslissing en de resultaten van het onderzoek uit 2018 aanvaardt. Het zou ons heel wat tijd, geld en frustratie besparen.