Zowat elke zichzelf respecterende organisatie draagt al vele jaren de term duurzaamheid hoog in het vaandel, zo ook het West-Vlaamse provinciebestuur. Meer nog, wij proberen er ook echt werk van te maken. De SDG’s van de Verenigde Naties vormen de leidraad voor een eigen actieplan, waarover we jaarlijks verslag uitbrengen aan de provincieraad. In de blog van vandaag ga ik graag wat dieper in op de doelstelling ‘leave no one behind’.

Wat zijn de SDG’s?

In september 2015 werden de Sustainable Development Goals vastgelegd door de Verenigde Naties. Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen en lopen nog tot 2030. In totaal zijn er 17 SDG’s opgesteld, met daaronder honderden targets. Deze zijn te verdelen in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

De provincie vertaalde de SDG’s naar een eigen kader en actieplan. Dat plan bevat 13 hoofdpunten, verspreid over een vijftigtal principes. Het actieplan zelf is uiteraard breed en gaat van biodiversiteit en water, over circulaire economie en korte keten tot het betrekken van burgers bij het beleid.

(lees verder onder de infographic – 17 SDG doelstellingen)

Een volledig overzicht van al deze verschillende projecten geven zou niet nuttig zijn. Vooral wil ik de mooie doelstelling ‘leave no one behind’ belichten. Als provinciebestuur besteden we extra aandacht aan de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, niet enkel in ronkende beleidsteksten, maar ook via heel concrete acties en via ondersteuning. We doen dat dus niet enkel door een inclusief personeelsbeleid te voeren, maar ook door erover te waken dat onze provinciale domeinen toegankelijk zijn voor wie minder mobiel is.

Concrete acties in West-Vlaanderen

In het jaar 2020-2021 zijn er enkele mooie acties uitgevoerd omtrent het ‘leave no one behind’ luik, onder meer in onze provinciale domeinen. Soms zijn het best eenvoudige ingrepen. Ik denk bijvoorbeeld aan de nieuwe picknicktafels, zoals die in het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof. Bijzonder aan deze tafel is dat een rolstoel er perfect onder past. Ze zijn ook nog eens in opvallende, felle kleuren geverfd zodat ze zeker in het oog springen. We hebben er vorige zomer een twintigtal geplaatst, verspreid over al onze provinciale domeinen.

(lees verder onder de foto – rolstoelpicknicktafel in Wallemote)

In het bezoekerscentrum Duinpanne kunnen kansengroepen terecht voor een stageplek. Het vergt vaak wat extra inspanning van het reguliere personeel, maar ze hebben er dat graag voor over, al was het maar omdat het gevoel dat je mensen echt helpt vaak onbetaalbaar is. Deze inspanningen van het team in Duinpanne bleven overigens niet onopgemerkt: ze mochten namelijk al twee keer het attest ‘inclusieve onderneming’ ontvangen. Duinpanne stelt telkens een gevarieerd takenpakket samen, zodat je als stagiair veel werkervaring kan opdoen. Dat blijkt een succesformule, want intussen heeft het er al toe geleid dat een van de stagiairs een vaste tewerkstelling heeft gekregen.

Bij het Zwin Natuur Park staat toegankelijkheid en inclusie ook voorop. Zo is er een kortingstarief voor kansengroepen, in samenwerking met het Steunpunt Vakantieparticipatie, “Iedereen verdient Vakantie”. Vaak hebben zij die nood hebben aan een dagje weg of vakantie niet de mogelijkheid of optie om dat zomaar te doen, maar met de helft korting lukt dat wel. In totaal konden al een duizendtal mensen genieten van de mooie natuur en de beleving van het Zwin Natuur Park door het kortingstarief. Maar liefst 209 bezoekers maakten vorig jaar gebruik van de korting. Het blijkt dat zij meestal het openbaar vervoer nemen. Dat is ook één van de redenen waarom de busverbinding tussen het station van Knokke en het Zwin zo hoog op de agenda staat, om de toegankelijkheid te kunnen blijven garanderen.

Ook andere kleine elementen maken het verschil wanneer het om toegankelijkheid gaat. Zo zijn er 3 all-terrain rolstoelen beschikbaar zodat zowel de vlakte als het huttenparcours vlot bereikbaar zijn. Deze rolstoelen zijn gratis te verkrijgen, maar ze dienen wel op voorhand gereserveerd te worden.

(lees verder onder de afbeelding – all-terrain rolstoelen zoals gebruikt in het Zwin)

Nog een laatste voorbeeldje: in het provinciaal domein De Gavers stellen we mensen te werk via de sociale netwerkorganisatie Groep Ubuntu. Zij helpen mensen met een beperking aan een job op de gewone arbeidsmarkt, maar dit wel op vrijwillige basis. Onder begeleiding van het Werkburo is er momenteel iemand met een autismespectrumstoornis als volwaardig lid van het team aan de slag in het bezoekerscentrum.

De voorbeelden die ik gaf zijn geen van allen wereldschokkend, wel integendeel, het zijn allemaal kleinere initiatieven en simpele toevoegingen. Maar ze maken wel een verschil en uiteindelijk draaien de SDG’s daarrond: een betere wereld voor ieder van ons!