Energieleverancier Mega deed het beste bod in de elfde editie van de provinciale groepsaankoop groene stroom en gas. Het resultaat en de bekendmaking van de winnende leverancier zorgde voor veel ongeruste en bezorgde reacties. Ik kreeg zelf ook best wel wat vragen, vragen die uiteraard een antwoord verdienen.

Veel vragen gaan over de keuze voor een energiecontract met een variabel tarief.  In tegenstelling tot andere jaren wordt er niet gewerkt met een vast contract, maar wel met een variabel. Hoe komt dit?

Wel, heel simpel gesteld: het zijn eigenaardige tijden. We hebben inderdaad de afgelopen jaren steeds een vast contract geveild en dat was tot begin januari ook de bedoeling, zoals ik schreef in mijn blog van december. Helaas was er geen enkele leverancier bereid om een dergelijk vast contract aan te bieden aan een grote groep consumenten. Dit omwille van het hoge commerciële risico waar ze momenteel zelf aan blootgesteld worden.

Je moet ook weten dat het volgens consumentenorganisatie Test-Aankoop vandaag niet zinvol is om de historisch hoge prijzen vast te klikken voor een jaar. Vergelijk het misschien nog best met lenen voor een woning. Als de interestvoeten laag staan, dan sluit je best een lening af met een vaste interestvoet. Maar als de rente historisch hoog staat, dan zal elke bankier toch ook adviseren om met variabele interestvoeten te werken?

Hoe werkt zo’n variabel contract dan?

Bij het energiecontract met een variabel tarief zoals wij het voorstellen, wordt de prijs maandelijks aangepast. De prijs die de leverancier aanrekent, evolueert mee met de groothandelsprijzen. We hebben met de groepsaankoop formules vastgelegd die gebruikt worden om het variabele tarief te berekenen. De formule bestaat uit de waarde van de energiebeurs (index) waar de marge van de leverancier bij wordt opgeteld.

De index verandert maandelijks door de stijgende of dalende energiebeurzen, maar de marge die de leverancier neemt, in dit geval Mega, ligt voor een volledig jaar vast. Gaat de prijs van gas of elektriciteit omhoog of omlaag, dan zal ook jouw prijs stijgen of dalen. Opgelet, stijgende of dalende groothandelsprijzen betekenen niet dat Mega haar winstmarge mag aanpassen. De marge blijft dus exact dezelfde en deze hebben we via de veiling van de groepsaankoop zo laag mogelijk proberen te brengen.

De evolutie van de groothandelsprijzen kun je als consument ook makkelijk terugvinden op internet. Het geheel is dus wel degelijk transparant.

(lees verder onder de grafiek VREG – prijsevolutie voor elektriciteit)

Betekent dit dat mijn voorschotbedragen maandelijks aangepast zullen worden?

Neen, Mega berekent een voorschotbedrag op basis van het energieverbruik van de laatste jaren op je huidige adres. Dit voorschotbedrag blijft gedurende de looptijd van je 1-jarig contract hetzelfde, tenzij je er zelf voor kiest om je voorschotbedrag te wijzigen.

Ook als Mega je een voorstel zou doen om het voorschot aan te passen, beslis je daar zelf volledig autonoom over. Bij de opmaak van de eindafrekening wordt op basis van je werkelijk verbruik de maandelijkse prijs gefactureerd die doorheen het jaar van toepassing was. Soms is het wel beter als consument om wat meer voorschot te betalen, zodat je op het einde van het jaar niet voor verrassingen komt te staan.

Is het wel interessant om deel te nemen aan de groepsaankoop en over te stappen? Zijn de prijzen niet overal gestegen?

De energieprijzen zijn de lucht in geschoten en het is voor vele mensen onbetaalbaar geworden. Net daarom heb je er nu meer dan ooit baat bij om op zoek te gaan naar het meest voordelige contract. Door de stijging van de energieprijzen is overigens ook het verschil tussen het goedkoopste en het duurste energiecontract opgelopen. Zo bedraagt het verschil voor een gemiddeld gasverbruik tussen het goedkoopste en het duurste contract op de markt maar liefst 1.000 euro op jaarbasis.

Vergelijken via de V-test of instappen op het scherpe aanbod van de groepsaankoop is dus zeker de boodschap. De tariefkaart, waar de berekeningsformule van het variabele tarief opstaat, wordt vanaf vrijdag 18 februari 2022 verstuurd naar de inschrijvers. Dan ontvangen zij ook een persoonlijk voorstel en zal duidelijk worden hoe scherp het aanbod van de groepsaankoop is.

(lees verder onder de foto – tariefkaart groene stroom en gas particulier contract)

Mega heeft nu het beste aanbod voor de groepsaankoop, maar is dat volgende maand nog zo?

Het winnende bod van Mega biedt voor een deelnemer met elektriciteit en gas een besparing van 23 procent tegenover het huidige, actuele marktaanbod. Met een variabel tarief kan je prijs stijgen of dalen, maar je hebt de zekerheid dat de marge die Mega nu neemt ten opzichte van vergelijkbare variabele contracten op de markt voordelig is.

Wij hebben natuurlijk geen glazen bol. Mochten de energieprijzen plots in elkaar klappen, dan komen er misschien goedkopere contracten op de markt. Weet dat je in dat geval kosteloos af kunt van je contract met Mega, en dat de jaarlijkse vergoeding ook maar aangerekend wordt voor de periode dat je effectief klant was. Het is wel zo dat we als Provincie geen reeds betaalde voorschotfacturen kunnen terugbetalen mocht Mega in financiële problemen geraken, maar dat gebeurt door geen enkele organisator van een groepsaankoop.

Over de reputatie van winnende leverancier Mega maken veel mensen zich zorgen. Enkele maanden geleden kwamen zij namelijk in een slecht daglicht te staan, door wanpraktijken tegenover consumenten (zie artikel:  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/24/creg-over-energieleverancier-mega/). Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat deelnemers van de groepsaankoop daartegen beschermd zijn?

Ons contract is stevig dichtgetimmerd, want ook ik heb die artikelen over Mega gelezen en begrijp de bezorgdheden. Maar deelnemers aan de groepsaankoop zijn beschermd tegen de zaken die in het artikel vermeld worden: we hebben vaste prijsformules bepaald en Mega zal die moeten respecteren. Er was ook heel wat commotie over het feit dat Mega voorschotbedragen eenzijdig verhoogde. In het voorstel van de groepsaankoop is uitdrukkelijk bepaald dat dit niet toegelaten is. Voorschotten kunnen dus enkel aangepast worden met het uitdrukkelijk akkoord van de klant. Ze hebben als leverancier op de elektriciteits- en gasmarkt ook de gedragscode ondertekend, waardoor er meer bescherming aan de energieverbruiker wordt geboden.

Met de Provincie houden we in het oog dat ze zeker hun afspraken nakomen. Persoonlijk denk ik dat ze bij Mega hun lesje nu wel geleerd hebben. De ervaring leert bovendien dat in het verleden geen enkele leverancier het risico wou lopen op een conflict met het provinciebestuur. Wie de voorwaarden niet respecteert, wordt niet enkel een keer op de vingers getikt. Zo’n leverancier wordt ook uitgesloten van toekomstige deelnames. Verder worden energie- en gasleveranciers goed gemonitord door de VREG/CREG en vertrouwen wij op hun expertise om alles daarrond goed te controleren. Trouwens, om absoluut zeker te zijn dat er ook in de kleine lettertjes geen valstrikken gespannen zijn, hebben we de CREG gevraagd om de tariefkaart en de contractuele voorwaarden nog eens grondig na te lezen. In afwachting van hun reactie zullen we geen klanten doorsturen naar Mega.

Nogal wat mensen vragen zich af of Mega financieel sterk genoeg is om er straks een grote groep nieuwe klanten bij te kunnen nemen. Kan je daar wat meer uitleg over geven?

Het zijn de federale en Vlaamse regulatoren CREG en VREG die in principe toezien op de financiële gezondheid van energieleveranciers. Maar na het debacle met de Vlaamse Energieleverancier geldt meer dan ooit het motto ‘vertrouwen is goed, controle is beter’. Daarom doken de financiële experten van zowel iChoosr als de Provincie zelf in de boeken. Uit de eerste vaststellingen blijkt zonder enige discussie dat Mega een gezond, winstgevend bedrijf is.

Om helemaal zeker te zijn, hebben we hen om nog een pak bijkomende informatie gevraagd, ook over hun relaties met hun bankiers. We kregen de belofte dat alle informatie snel bezorgd zal worden en het bedrijf maakt zich sterk alle vragen op een vertrouwenwekkende manier te kunnen beantwoorden. Van onze kant wachten we nog even af met klanten hun richting uit te sturen, tot alle vragen ook effectief positief beantwoord zijn.

Zijn er nog bijkomende zaken afgesproken om consumenten te beschermen?

Mega ondertekende inderdaad een leveranciersovereenkomst waarin heel wat afspraken zijn opgenomen. Behalve de afspraken met betrekking tot de voorschotten en de pro-rata aanrekening van de vaste vergoeding, denk ik bijvoorbeeld ook aan het feit dat ze geen extra kosten mogen aanrekenen als iemand zijn factuur via de post wil ontvangen. Voor de klanten van de groepsaankoop komt er ook een apart telefoonnummer op de klantendienst en hebben we sluitende afspraken gemaakt over de termijn waarop klanten een antwoord moeten krijgen op vragen en/of klachten. En ook daar zullen we strikt op toezien.

Tot slot, ben je tevreden met het resultaat van de groepsaankoop?

Van de hoge energieprijzen wordt niemand gelukkig. De situatie op de internationale energiemarkt zorgt ervoor dat energieprijs voor elk gezin, ongeacht wie hun leverancier is, onvermijdelijk een pak hoger zal liggen dan vorig jaar. Zeker in dergelijke onzekere marktomstandigheden is een groepsaankoop een veilige haven. Een aantal eerdere pogingen van andere organisaties om een groepsaankoop te organiseren liepen jammer genoeg op een sisser uit.

En dus ja, ik ben heel blij dat we desondanks voor het elfde jaar op rij onze inwoners en ondernemingen een energiecontract met scherpe tarieven kunnen aanbieden zonder dat de mensen zich zelf een weg moeten zoeken tussen de tientallen formules die er op de markt zijn. Ik heb er ook goede hoop op dat zowel de CREG als Mega de laatste bezorgdheden zullen kunnen wegnemen. Ik zou dus iedereen aanraden om hun persoonlijk voorstel eens rustig te bekijken en dan pas een beslissing te nemen. Ik ben er alvast van overtuigd dat de meeste West-Vlamingen wel zullen inzien dat we met de provincie een uitstekend voorstel hebben uitgewerkt.

Mocht je nog bedenkingen hebben, raad ik de site van iChoosr aan. Via https://westvlaanderen.ichoosr.com/west-vlaanderen/faq bieden zij een antwoord op veelgestelde vragen.