Voor het zesde jaar op rij geven we met de Provincie extra middelen aan lokale besturen en verenigingen voor hun klimaatprojecten. Met een jaarlijkse subsidiepot van ongeveer 1 miljoen euro hopen we de algemene CO₂-uitstoot te verminderen. Het is ons streefdoel om tegen 2050 klimaatneutraal en onafhankelijk van fossiele brandstoffen te worden. Een ware energie- en klimaattransitie is op til en de stap naar groene, duurzame energie is soms moeilijk. In de vorm van financiële en/of inhoudelijke steun geven we een duwtje in de rug en zo maken deze kleinere klimaatprojecten op lokaal niveau uiteindelijk een groot verschil. 

Met het provinciaal klimaatfonds willen we lokale actoren zoals gemeentebesturen, verenigingen, burgercoöperaties en scholen aanzetten om met een nieuwe blik naar hun CO₂-gebruik te kijken. Zij moeten het voortouw nemen in de strijd tegen klimaatverandering, maar als gedeputeerde wil ik hen daarbij uitermate ondersteunen. Dat heeft dan een sneeuwbaleffect op andere gemeenten of op de burgers zelf. Ze zien met hun eigen ogen dat het bij een buur of nabij bestuur wel goed werkt en dat kan hen inspireren om zelf de sprong te wagen.

Wat ik fijn vind aan deze projecten, is dat het op een zodanig lokaal niveau gebeurt zodat burgers en het brede publiek meteen concrete actie en verandering zien. Daarbij aansluitend vermeld ik ook even de ‘Gemeente voor de Toekomst’-samenwerking met Bond Beter Leefmilieu. Doorheen de jaren hebben we honderden aanvragen binnengekregen en konden we 35 gemeenten met 75 verschillende projecten helpen. Zo worden hun klimaatdoelstellingen meteen en direct vertaald naar duidelijke, specifieke acties.  

Succesvolle projecten doorheen de jaren

Daarbovenop konden we met de lokale klimaatprojecten nog eens 74 initiatieven ondersteunen, met enkele inspirerende uitschieters én met een directe impact. In Gistel bijvoorbeeld gebruikten ze hun provinciale klimaatsubsidie uit 2020 om een CO₂-neutraal laadstation voor het opladen van dienstwagens en batterijen te voorzien. Het bestuur investeerde zo in een verregaande elektrificatie van de groendienst, met een elektrische dienstwagen en dito toestellen, aangevuld met zonnepanelen op de loods van de technische dienst.

(lees verder onder de foto, elektrische vrachtwagen Gistel)

Ook populair binnen de lokale klimaatprojecten is het aansluiten van gebouwen op een warmtenet, waarbij een hele wijk of stad verwarmd wordt met restwarmte van een groot bedrijf die anders verloren gaat. In 2021 kozen Oostende, Veurne en Kuurne om meerdere gebouwen in hun regio aan te sluiten op zo’n warmtenet. Zo komt in Veurne de verwarming van de muziekacademie via restwarmte van een nabijgelegen aardappelverwerkend bedrijf.

Een uniek voorbeeld is het duurzaam, klimaatneutraal zwembad in Middelkerke, gefinancierd via ‘Gemeente voor de Toekomst’ in 2020. De duurzaamheid gaat verregaand, met niet alleen 680 zonnepanelen op het dak, maar ook een efficiënter temperatuurbeheer van het zwemwater en de waterhuishouding. Daarnaast werden overal in het complex energiebesparende installaties geplaatst, onder een isolerend groendak.

(lees verder onder de foto, zwembad Middelkerke Vita Krokodiel)

Ook mijn thuishaven Poperinge zette een succesvol project op poten door de steun van ‘Gemeente voor de Toekomst’. Het autodeelactieplan kwam er in het najaar van 2021 en zal gedurende vijf jaar het delen van een aantal elektrische auto’s uittesten. Ze begonnen met drie elektrische deelwagens, maar het is de bedoeling om dit jaar nog twee extra wagens toe te voegen aan de vloot. Het idee is om met autodelen een alternatief te voorzien voor de tweede wagen.

Blik op de toekomst

We gaan de zesde jaargang in met deze klimaatsubsidies en zijn ambitieus naar de toekomst toe. Waar zonnepanelen of elektrische wagens vroeger een unicum waren, hebben ze nu een vaste plaats in het straatbeeld gekregen. Als Provincie moeten wij telkens de lat wat hoger leggen op het vlak van toelatingsvoorwaarden tot een subsidie. De wereld is fel veranderd en blijft elke dag verder evolueren, vooral dan op het vlak van technologie. Daarom willen we iedereen in 2022 aanzetten om out of the box te denken, want innovatie zal zwaarder doorwegen bij de beoordeling. Zonnepanelen aansluiten op elektrische toestellen, zoals in Gistel, en zo verder inzetten op doorgedreven elektrificatie blijft ook belangrijk.

2030 zal er namelijk snel zijn, en met de Europese Commissie zijn er de klimaatdoelstellingen vastgelegd. Doelstellingen die ik graag wil behalen en daarom zetten we ook in op zulke lokale klimaatprojecten. Tot slot dus nog eens een warme oproep: heb je een idee om een klimaatproject op poten te zetten, doe dan zeker een subsidieaanvraag (deze aanvragen moeten binnen zijn voor 30 april 2022)!