De Europese Unie is niet zo populair. De mensen begrijpen het niet altijd. ‘Te groot, te complex, te inefficiënt’, klinkt het dan. Of erger nog: ‘saai’. Het is voor velen een goede reden om af te haken.

Ik kan dit onbegrip wel plaatsen, maar ik deel het niet. We beseffen te weinig in welke mate Europese wetten en besluiten ons leven bepalen en positief beïnvloeden. Op heel wat problemen waar we in België mee worstelen, is het antwoord niet minder, maar méér Europa. Méér Europa, maar ook een ander Europa, want er is toch nog wat werk aan de winkel. Daar wil ik voor gaan en daarom stel ik me kandidaat voor de Europese verkiezingen. Het Europese actieplan van sp.a kan je hier raadplegen.

Maar laat ik mijn discours beginnen met het goede nieuws. Europa maakt het verschil. Uit de Eurobarometer-peiling blijkt dat 75% van de Belgen dat toch wel beseft en apprecieert. Europa moet zichzelf dringend wat beter leren verkopen. Wat je goed doet, mag je ook vertellen. De website “Wat Europa voor mij doet” is een aanrader voor de sceptici onder ons. Als ik doorheen de website scroll, word ik sowieso Europa-welgezind.

Ik pik er vijf voorbeelden uit. Het zijn voorbeelden die aantonen hoe Europa erin slaagt om een positief verschil te maken.

Vrede en democratie

De EU is gebaseerd op fundamentele waarden zoals rechtstaat en democratie. Al meer dan zestig jaar is de handhaving van de vrede binnen de lidstaten een prioritaire doelstelling. We beschouwen een Europese vrede als vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Eenheidsmarkt

Na vrede is de eenheidsmarkt de grootste verwezenlijking van de EU. Ze garandeert het vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal. Die eengemaakte markt is de grootste interne markt ter wereld. En wij kunnen binnen die markt in alle vrijheid reizen, leven, werken, studeren en zaken doen. Het is een luxe die we als ‘gewoon’ ervaren, maar dat is het niet.

Eenheidsmunt

Twintig jaar geleden werd de eurozone opgericht. Op reis gaan met de geruststelling dat je gewoon kan betalen met de euromunt, wat een gemak! Op mondiaal vlak heeft de eurozone ervoor gezorgd dat de EU sterker geworden is als handelsmogendheid.

Gelijke kansen

Ongelijkheid bestrijden en wegwerken. De EU heeft doorheen de jaren heel wat maatregelen genomen om discriminatie op basis van geslacht, ras, leeftijd en handicap aan te pakken. Bevorderen van gendergelijkheid leidt tot een eerlijker samenleving, een samenleving waar je als individu niet bang hoeft te zijn voor wie je bent.

Mensenrechten

De EU heeft op het vlak van mensenrechten een sterk imago en een grote geloofwaardigheid opgebouwd. Fundamentele mensenrechten, zoals het recht op vrije meningsuiting, zijn altijd een uitgangspunt bij gesprekken en onderhandelingen met andere landen. Opiniepeilingen tonen aan wij, de Europese burgers, die mensenrechten beschouwen als een van de belangrijkste waarden en dat we de EU toch wel een goede punten geven voor de inspanningen ter zake.

En je staat er misschien niet bij stil, maar Europa heeft er ook mee voor gezorgd dat we goedkoper telefoneren, dat onze Erasmusstudenten kunnen studeren in het buitenland, dat ons erfgoed wordt gewaardeerd, dat we ons milieu beter beschermen en dat onze Poperingse Hoppescheuten binnen die grootste interne markt ter wereld erkend zijn als streekproduct …

Zekerheid voor iedereen