Het nieuwe OEPC-subsidiereglement

Energierenovatie heeft een directe positieve impact op het klimaat. Efficiënt energiebeheer in overheidsgebouwen haalt de CO2-uitstoot drastisch naar beneden. Dat is geen boutade en het is ook geen onmogelijke opdracht. Toch aarzelen de lokale besturen. Ze zien op tegen (weer eens) een studie en de kost die ermee gepaard gaat. Het nieuwe provinciale OEPC- subsidiereglement neemt die drempel weg. De Provincie betaalt de helft van de studiekosten. We maken hiervoor 250 000 euro vrij.

Op 9 november start de VN-klimaatconferentie in Glasgow. De zaak is urgent. Klimaatdoelen moeten aangescherpt worden. Het is een globaal probleem en het moet wereldwijd worden aangepakt. Ik onderschrijf dit volledig waar maar het mag geen excuus zijn om dichter bij huis de zaken blauwblauw te laten. Als gedeputeerde voor klimaat wil ik ook in onze provincie een versnelling hoger schakelen. Geen woorden maar daden.

Een OEPC-contract afsluiten is een heel concrete daad. Het klinkt misschien niet hip, maar het werkt wel. Kleine klimaatprojecten zijn charmant, maar daarmee halen we onze doelstellingen niet. We hebben projecten nodig met meer impact. Ik geloof sterk in grootschalige energierenovatie van overheidsgebouwen. Bij onze eigen gebouwen doen we dat al. Het is nu zaak om ook de lokale besturen mee te krijgen in dit verhaal. Door zelf het goede voorbeeld te stellen, overtuig je de twijfelaars en motiveer je de lokale politici die de moed hebben om de klimaatzaak prioritair te stellen.

(lees verder onder de foto, PTI Kortrijk)

Het OEPC-contract wordt opgesteld met een Energy Service Company, een gespecialiseerde firma die energiebesparende maatregelen uitvoert in het gebouw. En er wordt geïnvesteerd in de eigen energieproductie, denk hierbij aan de installatie van zonnepanelen en warmtepompboilers. Alleses staat tot in detail uitgeschreven in het OEPC-contract. De firma garandeert een energiebesparing van minstens 30 procent. Ontzorgen staat voorop. De klant hoeft zich geen zorgen te maken over onderhoud en beheer van installaties. Full service.

Duurzaam gebouwenbeheer uitbesteden, het zou een evidentie moeten zijn. Toch is het dat niet of nog veel te weinig. Hoe dat komt? Een contract is het sluitstuk. Op dat moment heb je al een grondige studiefase achter de rug. En het is bij dat voortraject waar lokale overheden op de rem gaan staan. Ze vrezen voor de zoveelste studie die nadien belandt op een onvindbare schap ergens op de server. Ik begrijp die onrust maar in dit verhaal is het onterecht.

De OEPC-voorstudie is meer dan een studie. Het is een uitvoerbaar scenario. Het studiebureau zorgt niet alleen voor de energie-audit, maar ook voor de conditiestaatmeting van de installaties en gebouwschil, de omschrijving van het comfortniveau van de gebruikers, het opmaken van een bestek en – tenslotte – de begeleiding van de gunning van de overheidsopdracht aan een OEPC-contractant. Eens de studie op tafel ligt, hoef je eigenlijk nog enkel het contract te tekenen.

Geen studie-om-de-studie. Dat argument om ‘het niet te doen’ is bij deze van tafel. Blijft over: de financiële kant van de zaak. Een studiebureau aanstellen, dat kost geld. Ik ben me daar goed van bewust. Vooral de kleinere gemeenten kunnen hiervoor niet zomaar budget vrijmaken. Ik wil niet dat dit een kloof creëert tussen grotere gemeenten die het misschien net iets makkelijker kunnen betalen en de kleinere overheden die geen duurzaam gebouwenbeheer kunnen uitvoeren omdat de voorstudie teveel geld kost.

(lees verder onder kaderstukje)

Het nieuwe subsidiereglement. We ondersteunen de lokale besturen niet alleen met onze expertise maar ook met centen. Ik heb er binnen mijn klimaatfonds 250 000 euro voor vrijgemaakt en we doen dat meteen voor een periode van drie jaar, 3 x 250 000 euro dus. Begin november wordt een oproep gelanceerd. Lokale besturen kunnen 50% van de kosten van een voorstudie gesubsidieerd krijgen. De maximum subsidie is 50 000 euro.

De voorstudie moet een minimum energiebesparing van 30% garanderen. Het subsidiereglement motiveert om hierin nog verder te gaan. Wie 40% bespaart en daarnaast ook nog een vastgoedstrategie uitwerkt, kan rekenen op 75% subsidie. Die extra inspanningen worden dus beloond. We houden ook een stok achter de deur. Wie op het einde van de rit geen OEPC-contract afsluit, moet de toelage terugbetalen. Maar daar ga ik niet van uit.  

Meer nog, ik maak me sterk dat dit nieuwe subsidiereglement zal fungeren als een hefboom. Het is een pilootproject. Lokale besturen die nu mee op de kar springen, maken ook mee het verschil. En daar is het ons om te doen. Geen woorden maar daden.