Het provinciaal domein Tillegembos krijgt een bovenlokaal speelplein. De huidige inrichting gaat terug tot de jaren 1980. De voorbije jaren waren er wel aanpassingen maar er is nood aan een grotere speelzone en nieuwe speeltoestellen. Een investering van 150 000 euro.

Onze provinciale domeinen zijn geliefd bij het grote publiek. Het gevolg is een toenemend aantal bezoekers. In het beheer van deze domeinen zoeken we een goede balans tussen zachte recreatie en natuurbeleving. Een groeiend bezoekersaantal mag geen overdruk creëren op de ‘stille’ natuur- en bosgebieden. Daarom is het goed om extra te investeren in specifieke recreatieve zones.

En dan duikt de term ‘bovenlokaal speelterrein’ op. Bovenlokaal betekent zoveel als ‘van regionaal/provinciaal belang’. Het mag dus wat meer zijn dan een schommel en een zandbak. Het speelterrein is een reason to come. In vier provinciale domeinen willen we op korte termijn een bovenlokale speelzone realiseren. In De Gavers werd de jongste jaren al fors geïnvesteerd. Dit najaar volgen Tillegembos en de Kemmelberg. In 2020 is De Palingbeek aan de beurt.

(lees verder onder dit plannetje)

Het bedrijf Kompan tekende de speelzones uit en levert straks de speeltuigen.

De speelzone van Tillegembos situeert zich rond de cafetaria. Daar is nog uitbreiding mogelijk. Een oude leegstaande woning is afgebroken en zo komt er 1000 m² speelzone bij. De meeste speeltoestellen die nu op het terrein staan, zijn versleten. Na vijftien jaar intensief gebruik is dat normaal. Er is budget voorzien voor tien nieuwe speeltuigen.

Bij de aankoop wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Het materiaal moet duurzaam zijn. De speeltuigen moeten verschillende doelgroepen aanspreken en ze zijn gericht op verschillende belevingsfacetten. Kinderen willen én klimmen én lopen én experimenteren.

De herinrichting van de speelzones zal de leeftijd op natuurlijke wijze afbakenen. Er zijn zones voor de allerkleinsten (1 tot 5 jaar) en er is één grote zone voor de 6 tot 12-jarigen. In totaal goed voor 3500 m² spelplezier. De toestellen zijn uitgevoerd in Robiniahout. Op het lijstje staan alvast speeltuigen die ook mijn fantasie op gang zetten: stammenmikado met net, draaicarrousel als chillplek, water- en zandspelcombinatie …

Check het zelf maar uit, vanaf november. Gratis, drinkfontein inbegrepen. Enige restrictie: volwassenen beperken zich het best tot het cafetaria-terras-met-uitzicht, kwestie van de levensduur van de speeltuigen niet onnodig in te korten.