Vandaag mocht ik de Koolhofput officieel openstellen. Het is ons negentiende provinciedomein. De herinrichtingswerken duurden twee jaar en kostten ruim 1.7 miljoen euro. Het resultaat mag er zijn. Koolhofput is 16 hectare waterrijke natuur, klaar om ontdekt te worden door het grote publiek.

De Koolhofput ligt op de grens van Nieuwpoort en Koksijde. De 10 hectare grote put ontstond in 1978 toen er zand werd uitgegraven voor de aanleg van de E40. De naam Koolhof is verbonden met de nabij gelegen Koolhofvaart. De put fungeert als bufferbekken om de piekdebieten van die Koolhofvaart op te vangen. In de loop van de jaren ontwikkelde er zich in en rond de put een unieke biotoop. Het domein groeide uit tot een gebied van 16 hectare.

Het is mijn voorganger gedeputeerde Guido Decorte die zijn schouders zette onder dit project. Ontwerpbureau Basta uit Kortrijk stelde al in 2014 een herinrichtingsplan voor. Het duurde wel nog enkele jaren vooraleer de nodige vergunningen er waren. Overleg met de buurt was nodig want zij vreesden dat ‘hun’ Koolhofput zou overspoeld worden door massa’s recreanten. Maar we konden hen overtuigen van onze goede bedoelingen. Bij de herinrichting hadden we drie doelstellingen voor ogen: de toegankelijkheid verhogen, inzetten op natuurontwikkeling en het accent leggen op natuurbeleving en zachte recreatie.

De herinrichtingswerken duurden twee jaar en in die periode zag je het domein veranderen. Rond de put werden halfverharde wandelpaden aangelegd. Er kwamen voetgangersbruggen, een extra steiger voor minder mobiele bezoekers, een picknickzone en een fietsenstalling. De oeverzones zijn nu op een natuurvriendelijke manier aangelegd. Er ontwikkelen zich paaiplaatsen voor vissen en amfibieën. Vlakbij de put is een vogelkijkwand gebouwd, een ideale stek voor natuurfotografen en vogelspotters.  

De komende weken zetten we ons nieuwe provinciedomein volop in de spotlights. Natuurbeleving staat voorop. Er zijn tal van activiteiten, volledig coronaproof en gratis toegankelijk. Je kan kano varen, er is landartkunst en live muziek bij de openluchtexpo “WeAreWater”.

En om jullie goesting nog wat aan te zwengelen laat ik je nu al genieten van een fotoreeks, gemaakt door Ivan Peel, enthousiast buurtbewoner en bij deze gepromoveerd tot ambassadeur van ons nieuwe provinciedomein!