Het provinciaal klimaatfonds kent 1,3 miljoen subsidie toe aan 15 lokale klimaatprojecten. Van het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de brandweerkazerne tot het vervangen van enkel glas in een oud schoolgebouw. Het doel is duidelijk: de CO2-uitstoot naar beneden halen.

Ik begin deze blog met nog maar eens te kloppen op dezelfde nagel: 80% van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het opwekken van energie met fossiele brandstoffen. Willen we die uitstoot naar beneden halen, dan moeten we af van die fossiele brandstoffen. En hoe doen we dat? Door in te zetten op groene energie, zo veel mogelijk geproduceerd op eigen bodem. Als Provincie ambiëren we om tegen 2030 volledig CO2-neutraal te zijn en tegen 2050 klimaatneutraal en –bestendig.

Als je op de nagel klopt, dan moet je er ook voor zorgen dat je niet blijft hangen in de theorie. Als bestuur geven we zelf het goede voorbeeld door fors in te zetten op duurzaam patrimoniumbeheer. Zo hebben we voor drie provinciale sites (Boeverbos, PTI Kortrijk en De Gavers)we een specifiek energiecontract afgesloten. Op korte termijn moet dit leiden tot een energiebesparing van 30%.

Met het klimaatfonds sporen we aan tot concrete actie, op lokaal niveau, zodat het ook meteen zichtbaar is voor de burgers. Dit is nog altijd de beste manier om die burger te motiveren om zelf ook actie te ondernemen. Zonnepanelen leggen bijvoorbeeld. Weet dat amper 5% van onze daken voorzien is van zonnepanelen. Daar ligt dus nog een groot areaal onbenut. Het is iets wat ik in deze context graag blijf herhalen, kwestie van kloppen op de nagel tot hij geklopt is …

Zonnepanelen, gekoppeld aan een laadstation. In Wevelgem is dit klimaatproject al gerealiseerd.

Het klimaatfonds bestaat sinds 2017. Lokale besturen, verenigingen, burgercoöperaties, scholen en groepen kunnen een dossier indienen. Dit jaar zijn er 31 projecten ingediend. Vijftien daarvan zijn goedgekeurd, in totaal goed voor een provinciale ondersteuning van meer dan 1,3 miljoen euro. De voorbije jaren lag die financiële steun op 1 miljoen, dus ook hier gaan we nog een stapje verder.

De goedgekeurde projecten vind je hier. Ik pik er enkele vernieuwende acties uit. De coöperatie BeauVent krijgt 100 000 euro voor een proefproject rond warmtelevering aan particuliere huizen in Oostende. BeauVent lanceerde een jaar geleden al Warmtenet Oostende. Restwarmte uit de verbrandingsoven vindt via ondergrondse leidingen haar weg naar onder meer AZ Damiaan en Daikin.

Onder het motto ‘warmte voor àlle Oostendenaren’ willen ze nu een wijkwarmtenet uitbouwen waarop drie tot tien woningen zijn aangesloten. Een technisch complex verhaal, ambitieus ook, en met relatief hoge investeringskost. Daartegenover staat wel dat de herverdeling van restwarmte geen uitstoot van CO2 of andere rookgassen oplevert. Ecologische winst dus.

Een ander wijkproject is dat van de vzw Impact. Zij willen de Citizen Energy Communities (CEC) in West-Vlaanderen implementeren. Ook hier gaat het om een actie waarbij burgers kunnen participeren. Impact wil een lokaal energienet opzetten, zoals bijvoorbeeld een buurtbatterij met energieopslag. Lokaal opgewekte duurzame energie kan op die manier ter plaatse door de wijkbewoners worden verbruikt.

Het klimaatfonds steunt ook initiatieven die inzetten op relighting, het energiezuinig maken van verlichting, of op energierenovatie van een oud schoolgebouw, een kerk of een OC. Middelkerke plaatst zonnepanelen op het dak van het nieuwe zwembad en Roeselare zal het dak van de brandweerkazerne voorzien van een PV-installatie.

Al die projecten zijn samen goed voor een min-uitstoot van bijna 500 ton CO2. Een druppel op een hete plaat? Het is zoals je het bekijkt. Visueel voorgesteld komt het neer op het volume van 500 luchtballonnen voor vier personen of de uitstoot van 3 500 keer over en weer vliegen naar Parijs. Wat mij betreft is dat toch meer dan een druppel.

De volgende projectoproep van het klimaatfonds is voorzien op 15 april 2021. Intussen kan je nog (tot halfweg september) een dossier indienen onder de noemer “Gemeente voor de toekomst”. We werken samen met de Bond Beter Leefmilieu rond achttien projecten. Een gemeente die bijvoorbeeld een mini-woudje wil aanleggen, kan hiervoor 50% subsidie krijgen. Check zeker de website www.gemeentevoordetoekomst.be