Onlangs startte de Provincie West-Vlaanderen met de werken aan de MDK-zone op het provinciedomein Atlantikwall Raversyde in Oostende. Dat zijn de gronden gekocht door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening & Kust en in erfpacht gegeven aan de Provincie. De afbraak en de opbouw zijn nu goed en wel begonnen. Het idee is om er een speelzone aan te leggen waar erfgoed, natuur en spelen samen beleefd kunnen worden. Daarnaast willen we vooral de fauna en flora, o.a. de vroegere natte duinen, een plaatsje geven om zich te herstellen.  

Van de voormalige duinencampings Petit Bruxelles en Ramon is er eigenlijk niet veel meer merkbaar. Toch zijn er bepaalde ingrepen van toen die nu nog steeds blijvende gevolgen hebben op het landschap gelegen ten oosten van het dorp Raversijde, tussen de Duinenweg en de duinengordel langs de Kustlaan.  

Om de camping te realiseren zijn er doorheen de jaren ophogingen gebeurd en stukken terrein verhard. Daarbij vermoeden we dat grond van de duinengordel vergraven werd. Bedoeling is om het oorspronkelijke maaiveld te herstellen. Ook troffen we door het gebruik als camping stukken vervuilde grond aan. Deze zullen worden verwijderd.  

Door terug te keren naar de oorspronkelijke bodempeilen ontstaat er meer ruimte voor natte natuur. Zo kan de duinengordel aangevuld worden met vrijgekomen grond en wordt de natuurlijke kustverdediging versterkt. 

(lees verder onder afbeelding: kaart Provinciedomein Raversyde) 

Natuurlijke speelzone en integratie van de bunker 

Een van onze prioriteiten in dit project is het integreren van de bestaande en nieuwe elementen in het duinenlandschap. Zo gaan we een speelzone aanleggen, met verschillende klim- en klauteropties waarbij gekozen werd om zoveel mogelijk hout te gebruiken. De houten speelelementen verwijzen met een knipoog naar de constructies die er tijdens de oorlog werden geplaatst. 

De grote eyecatcher van de nieuwe MDK-zone zal het uitkijkpunt worden. Tijdens de werken ontdekten we een geschutstelling van de Batterij Antwerpen bunker, gebouwd door Duitse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De geschutstelling, of beter bedding van de geschutstelling die nooit afgewerkt werd, gaan we terug bedekken. De bunker wordt nu voorzichtig en zorgvuldig gerestaureerd en, zoals in z’n originele staat, terug ingegraven. De binnenruimte wordt afgesloten voor het publiek, maar de bovenkant zal volledig toegankelijk zijn. Na toevoeging van een balustrade zal je een blik van 180 graden kunnen werpen op het provinciedomein én de zee. 

(lees verder onder afbeelding: ontwerp speelzone) 

Zacht recreatief wandelpad 

Het terrein van de voormalige camping moet wel volledig getransformeerd worden, om het zo goed mogelijk bereikbaar te maken voor het grote publiek. Tijdens de gunningen hebben we dan ook lang nagedacht hoe we dat natuurtechnisch goed kunnen inrichten. De duinengordel wordt sowieso verbreed en de gevaarlijke uitheemse plantsoorten, zoals het rimpelroosmassief, worden verwijderd. Er wordt ook extra struikgewas aangeplant. Die verbreding en aanplant is nodig om een natuurlijke kustverdediging te garanderen.  

De toegankelijkheid van deze MDK-zone komt grotendeels door de aanleg van een halfverhard wandelpad en een duinenpad gemaakt van schelpen. Verder gaan we een trap in weervast staal installeren in de duinen, om het hoogteverschil op te vangen, en opteren we voor houten trappen in het duinenpad om het geheel mee te betrekken in een wandellus. Tot slot worden er ook nieuwe weideafsluitingen geplaatst, om de vegetatie te beschermen.  

(lees verder onder afbeelding: visualisatie trap duinenpad Provinciedomein Raversyde) 

De Provincie investeert 500.000 euro om de oorspronkelijke vochtige duinpanne te herstellen, dat is niet niets. Maar je moet onthouden dat Raversyde, en in verlenging het provinciedomein Atlantikwall Raversyde, gelegen is in de dichtbevolkte regio rond Oostende en Middelkerke waar er niet heel veel toegang tot groen is.  

Bovendien is de MDK-zone het resultaat van een fijne en welluidende samenwerking tussen de Provincie, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), het Agentschap Natuur & Bos (ANB), het MDK, de inwoners en de jeugddienst van Oostende. Het is een project dat zowel de jeugd als gezinnen met kinderen aantrekt en meeneemt in een groene omgeving, met aandacht voor biodiversiteit en ecologie. 

De werken zullen normaal duren tot maart 2023. Die planning hebben we niet zomaar opgemaakt, want het is van essentieel belang voor de fauna uit de streek om geen grote, ingrijpende werkzaamheden meer uit te voeren vanaf maart. Zo kunnen de diertjes zonder zorgen aan de lente en hun broedseizoen beginnen 😉 Ik kijk alvast uit naar maart volgend jaar om de afgewerkte MDK-zone een bezoekje te brengen!