In 2013 haalde de Franse econoom Thomas Piketty het wereldnieuws met zijn boek “Capital”. Plots was ons vermoeden zwart-op-wit bevestigd: de rijken worden steeds rijker. Dat komt doordat het rendement op hun kapitaal groter is dan de economische groei. We hebben het hier over 1% van de bevolking, de zogenaamde bovenlaag van de maatschappij. De verdienste van Piketty: hij kon de stelling staven met historisch feitenonderzoek en harde statistieken.

Iedereen schoot wakker. Piketty legde met zijn cijfermateriaal de vinger op de wonde: als alleen de rijken steeds maar rijker worden, dan neemt de ongelijkheid toe. En als die ongelijkheid extreme vormen aanneemt, dan wordt het gevaarlijk. Het ondermijnt de democratie.

Zes jaar na het verschijnen van dit ophefmakende boek is er nog niet zoveel veranderd. De rijken zijn intussen nog een beetje rijker geworden en de ongelijkheid blijft groeien. Een onderzoekscommissie naar fiscale fraude en belastingontduiking bij multinationals heeft recent aangetoond dat er jaarlijks 900 miljard gewoon ‘verdwijnt’. België wordt in het rapport trouwens met de vinger gewezen. Ons land biedt fiscale gunstregimes aan voor die multinationals en werkt zo de ongelijkheid mee in de hand …

Europa moet dus dringend werk maken van eerlijke belastingen, ook voor die superrijken. Achterpoortjes sluiten en de multinationals altijd en overal 18% belastingen laten betalen op hun totale winsten. Het zou de ongelijkheid al een flink stuk naar beneden halen. Daar houden we met zijn allen een beter gevoel aan over en dat is dan weer goed voor de duurzaamheid van onze democratie. Daar ben ik zeker van.

Voetnoot: En hoe gaat het intussen met Thomas Piketty? Na enkele jaren in de relatieve luwte, is hij begin dit jaar weer opgedoken in de media. Samen met economen, juristen, politici en burgers heeft Piketty een manifest geschreven, een oproep tot hervorming van de Europese Unie, met concrete voorstellen om de ongelijkheid aan te pakken. Ongetwijfeld voer voor discussie. Ik blijf hem volgen.

eerlijke belastingen
© JVLB