Europees leger = sterk Europa – dat is een zekerheid

Het militaire ambitieniveau van Europa. Voor mij is het een onderwerp waar ik wel al eens durf over door te bomen. Mijn opleiding en carrière in het leger zitten daar zeker voor iets tussen. Hoe en wanneer projecteer je militaire macht? Welke operaties voer je wel of niet uit en welke strategie ligt hierbij aan de basis? Bekijken we dat vanuit een nationaal perspectief of werken we samen? Wellicht liggen vele mensen daar niet echt van wakker, maar ik dus wel. Want defensie is volgens mij onlosmakelijk verbonden met andere thema’s waar iedereen wél van wakker ligt: veiligheid, zekerheid en welvaart.

Voor mij is het boek “Make Europe great again” van Sven Biscop literatuur van de bovenste plank. Sven Biscop is professor aan UGent. Hij doceert er over het Belgisch en het Europees buitenlands beleid en over strategie. Zijn analyses zijn helder. Ik pik er eentje uit. Het betreft de militaire soevereiniteit van een Europese lidstaat. Bestaat die nog? Volgens Biscop is militaire soevereiniteit in Europa een illusie. “Geen enkel Europees land kan alleen enige serieuze militaire operaties uitvoeren, behalve de Fransen en de Britten”. En hij voegt er nog aan toe: “Er is maar één militaire operatie die België volledig alleen kan uitvoeren en dat is de parade voor de nationale feestdag.”

Je kan glimlachen om deze boutade, maar de analyse is wel de realiteit. Hoe moeten we daar dan mee verder? Militaire integratie is het sleutelwoord. Europa heeft nood aan één gemeenschappelijke defensieplanning. Het samenbrengen van capaciteit – gevechtsvliegtuigen, drones, marineschepen, gevechtseenheden én knowhow – is niet alleen financieel interessant. Het zorgt er ook voor dat er op termijn een echte Europese militaire pijler kan ontstaan. En die heeft dan meer slag- en daadkracht, wat ten goede komt aan de geloofwaardigheid van Europa als grootmacht.

Ik ben het met Sven Biscop eens. Alleseen integratie van middelen kan ervoor zorgen dat dit militair ambitieniveau van Europa wordt bereikt: in staat zijn om altijd de defensie te verzekeren en waar nodig, tot machtsprojectie over te gaan.

Voor de sp.a is het duidelijk: Europa moet zelf zorgen voor meer veiligheid in en rond Europa. daarvoor moeten onze legers beter gaan samenwerken. De consequentie voor België zal zijn dat we niet langer kunnen toekijken, maar zelf meer moeten investeren in onze veiligheid.

Defensie Europa