In het Vlaamse regeerakkoord is 1,2 miljard voorzien voor investeringen in fietspaden en – infrastructuur. Dat is een pak geld. Ik hoop dat het eerlijk verdeeld wordt. Voor West-Vlaanderen is een bedrag van 222 miljoen billijk.

Als gedeputeerde voor mobiliteit is de versnelde uitwerking van veilige fietspaden voor mij een topprioriteit. In mijn beleid heb ik het investeringsbudget al opgetrokken van 20 naar 40 miljoen euro. We leggen de focus op de realisatie van het BFF, het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. En we investeren ook in fietssnelwegen, recreatieve fietspaden en de last mile fietsontsluiting van bedrijventerreinen.

Ik heb het niet over vage toekomstplannen, maar over concrete projecten, te realiseren in de komende jaren. Om hoeveel kilometers gaat dit nu? En wat zal dit kosten? Mijn team rekende het uit en bracht alle gegevens samen in een “Roadmap Fietsinvesteringen West-Vlaanderen”. Dit is een heldere nota, met ramingen voor concrete realisaties. Naast de investeringen in BFF en fietssnelwegen, zijn er ook nog de kunstwerken (fietsbruggen en –tunnels) en de werken op het recreatieve fietsnetwerk. De projecten die we hier opsommen zijn samen goed voor een paar honderd kilometer fietsinfrastructuur, geraamd op  259 miljoen euro.  De reële kostprijs ligt sowieso een stuk hoger, want je moet er nog de studiekosten en grondverwerving bijrekenen.

Met ons provinciaal fiets-investeringsbudget alleen komen we er dus niet. De schaalsprong die we nu ambiëren kan niet gerealiseerd worden door één bestuursniveau of via één budgetlijn. Er is een gezamenlijke inspanning nodig. Ik stel vast dat de bereidheid bij die verschillende bestuursniveaus wel groot is. Iedereen is zich bewust van een sense of urgency. We moeten die investeringen nu doen. Daarover zijn we het dus eens en dat is een goed uitgangspunt voor het uitpuren van de financiële kwestie.

De rekensom is eigenlijk niet zo moeilijk te maken. De Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters voorziet voor de legislatuur 2019-2024 een fiets-investeringsbudget van 1,2 miljard euro. Ik ga ervan uit dat 18.5 % bestemd is – of zou moeten zijn – voor West-Vlaamse projecten. Dat is 222 miljoen euro, een billijk en makkelijk te onthouden bedrag.

Het is een bedrag dat het best gestort wordt in een apart West-Vlaams fietsfonds. Zo zijn we niet alleen zeker van ons geld, maar kan er ook efficiënter gewerkt worden. Het geld is er wanneer het project in aanbesteding gaat. Lokale besturen hoeven niet te wachten op dat geld en dit zal hen nog extra triggeren om te investeren in veilige fietsinfrastructuur.

Minister Peeters heeft mijn voorstel gekregen. Ik heb ook de West-Vlaamse parlementsleden op de hoogte gebracht. De vraag vanuit de Provincie is goed onderbouwd. Onze financiële wensen zijn billijk. Ik durf dan ook hopen op een positieve respons, zodat we de komende jaren heel wat fietslintjes kunnen doorknippen.