Conner Rousseau heeft zijn start niet gemist. Na enkele geslaagde media-optredens zijn vriend en  vijand ervan overtuigd dat onze voorzitter de partij echt op een andere manier aan politiek wil laten doen. Tijdens zijn 1 mei- toespraak gaf hij een eerste inkijk in hoe hij de inhoudelijke lijn van de partij wil uittekenen. Hij stelt een New Social Deal voor. Geen holle slogan, maar een sterke visie uitgeschreven in een pamflet van 39 pagina’s. Ik heb het gelezen en ik ben enthousiast.

De kern van de New Social Deal is solidariteit. De coronacrisis leert ons dat solidariteit toch wel in ons DNA zit ingebakken. Dat gevoel moeten we vasthouden. Solidariteit is de kracht die verbindt, die ons in staat stelt om het eigenbelang opzij te zetten en er samen voor te gaan. Samen bouwen aan een huis is zoveel leuker dan wanneer je alleen alle stenen op elkaar moet leggen. Het is ook een investering die loont, want iedereen deelt in het resultaat.

Die filosofie omzetten in de praktijk, is de uitdaging die wij politici nu moeten aangaan. Besparen is niet de juiste manier om een crisis te overwinnen. Die lessen hebben we al getrokken uit het verleden. Het mantra is investeren. De overheid is het best geplaatst om die investeringen te doen. Want de overheid kan schulden opnemen. Belfius wordt een publieke investeringsbank en we voeren een volkslening in. Europa staat toe dat de investeringen niet worden doorgerekend in het begrotingstekort en dat we mogen afschrijven over meerdere jaren.

Hoe ziet het ideale overheids-investeringsplan er volgens onze partij uit?  De komende tien jaar investeert de overheid 170 miljard en we doen dat prioritair in zorg en onderwijs, klimaat, mobiliteit, innovatie en digitalisering. Enkele voorbeelden? We investeren fors in moderne schoolgebouwen, in sociale woningen en in een ultrasnel vezelnetwerk. Het tekort aan plaatsen in woonzorgcentra wordt eindelijk weggewerkt. Allese woningen worden energiezuinig gemaakt en we kiezen resoluut voor de shift naar duurzame energie, het vernieuwen van de treinen en het uitbouwen van goederenvervoer via het spoor.

Als we fors investeren, creëren we 200 000 extra jobs. Dat klinkt goed, toch? Samen bouwen betekent ook samen productief zijn. De productiviteit aanzwengelen is minstens even belangrijk als investeren. Hier kunnen we een en ander opsteken van landen die het beter doen dan ons, zoals Denemarken. Daar kiest men voor een sterke vereenvoudiging van het belastingsysteem, gekoppeld aan maximale transparantie en automatisering. Minder administratieve lasten betekent dat je als bedrijf meer tijd en energie kan steken in zaken die productiever zijn.

Een van de blijvers uit deze crisis is ongetwijfeld de ontwikkeling van telewerk. Ook ik heb dit ten volle ontdekt en het is een eyeopener. Mensen echt ontmoeten, is belangrijk maar ik besef nu ook de voordelen van telewerk en het online vergaderen. En eerlijk, de vele verplaatsingen met de auto, ik mis ze niet echt. Ik zal in de toekomst zeker deels blijven telewerken. Het komt niet alleen de productiviteit ten goede. Als we met zijn allen pakweg 1 dag per week aan telewerk doen, dan loopt het aantal woon-werkkilometers met 17% terug. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en het is meteen ook een deel van de oplossing voor het fileprobleem.

We moeten het nog hebben over rendement, want dat is toch iets wat meetelt op het einde van de rit. Een investeringsbeleid en een productiviteitsgroei leiden tot meer welvaart en meer winst. Dat is een economische wetmatigheid. Een betere verloning van de werknemer hoort daar ook bij maar dat is de jongste decennia ‘blijven hangen’. Daar nu niets aan doen, zou betekenen dat we uit de coronacrisis niets hebben geleerd op het vlak van ‘loon naar werk’.

We zetten hier nog eens de puntjes op de i: een aanzienlijke stijging van het minimumloon en 1 000 euro per maand vrijgesteld van belasting. Koppel dit aan de garantie op een minimumpensioen van 1 500 euro voor wie een volledige loopbaan heeft afgerond. En we introduceren twee nieuwigheden: de pensioenbonus – wie meer werkt, krijgt meer pensioen – en het menswaardig inkomen, meer inkomen voor wie leeft van een uitkering.

Het rendement voelen we niet alleen in onze persoonlijke portemonnee. Ook de samenleving zelf gaat erop vooruit. Als je investeert in publieke diensten zoals gezondheidszorg, onderwijs en mobiliteit, dan krijg je daar zo ontzettend veel voor terug. En dat gaat veel verder dan een rendement op het vlak van kwaliteit. Het is een rendement dat zich manifesteert in gelijkwaardigheid, minder armoede en meer levenskwaliteit, voor iedereen. 

Het volledige document vind je hier.